Van ‘I mean’ tot ‘you know’: irritante stoplappen, ideale smaakversterkers?

© Stocksy

Tussenwerpsels als ‘you know’, ‘like’ en ‘I mean’ duiken vaak op in Engelstalige gesprekken. Taalkundigen onderzochten het gebruik ervan.

‘And how was your year?’ ‘Well, like … you know …’ Soms zegt een hoop nietszeggende woordjes meer dan een helder betoog of een Shakespeareaanse monoloog. Tussenwerpsels als ‘you know’, ‘like’ en ‘I mean’ duiken dan ook veelvuldig op in Engelstalige gesprekken. Taalkundigen van KU Leuven namen dit soort woordjes onder de loep, en onderzochten het gebruik ervan bij moedertaal- en niet-moedertaalsprekers van het Engels.

Ontdek het volledige onderzoeksverhaal op KU Leuven Stories

© Coverbeeld: Shutterstock

Ander nieuws