Questionnaire: aan de slag gaan na de opleiding / going to work after completing your education

20 jan 2021

NL
Om onze afstuderende studenten te ondersteunen in hun uitstroom, hadden we graag enkele vragen gesteld aan alumni. Jullie antwoorden zullen gebundeld worden op een platform voor afstuderende studenten en wordt gepresenteerd tijdens de digitale NEXT week (22-24 februari 2021).

Hier vinden jullie een korte vragenlijst over het aan de slag gaan na de opleiding.

 

EN
To support our graduating students in their outflow, we would like to ask some questions to our alumni. Your answers will be bundled on a platform for graduating students and presented during the digital NEXT week (22-24 February 2021).

Here you will find a short questionnaire about going to work after completing your education.


Ander nieuws