“Een inspirerend netwerk binnen handbereik is goed voor alumni én faculteit”

09 dec 2020

Met veertien deelbesturen, een achterban van 50.000 alumni en zelfs een eigen wielerploeg en -uitrusting is Ekonomika Alumni een van de actiefste alumniverenigingen van het land. “Via onze afgestudeerden vergroten we onze voeling met het bedrijfsleven én de maatschappij”, zegt decaan Wilfried Lemahieu.

“Er is geen rationeel antwoord op de vraag waarom ik me engageer. Het is uit liefde, geloof ik.” Ludovic Deprez vormt samen met Peter Lamens en Righard Bruyns het voorzittersteam van Ekonomika Alumni. “De grootste en mooiste alumnivereniging van het land”, voegt Deprez er lachend aan toe.

“Geregeld stromen er bestuurders door vanuit een eerder engagement bij de studentenvereniging, die ook mijlenver voor ligt op vele andere faculteitskringen als het gaat over professionaliteit”, zegt Bruyns. “Als student kwamen we zowel in ons Ekonomika presidium als AFC-bestuur al de meest geëngageerde medestudenten tegen. Het is niet vreemd om velen van hen ook later een actieve rol te zien opnemen in de alumnivereniging.”

“We delen we vaak eenzelfde combinatie van ondernemingszin en sociaal engagement. Dat is ook voor mij de reden om in de alumniwerking actief te blijven”, vervolgt Bruyns. “Waar ik zelf het meeste plezier in vind bij Ekonomika Alumni? Mensen verbinden en hun netwerk vergroten, kwalitatieve inhoudelijke meerwaarde bieden en mede-alumni motiveren om zich te engageren voor andere alumni, hun alma mater of de samenleving als geheel.”

"Als student kwamen we zowel in ons Ekonomika presidium als AFC-bestuur al de meest geëngageerde medestudenten tegen. Het is niet vreemd om velen van hen ook later een actieve rol te zien opnemen in de alumnivereniging."

Bij de overgang van student naar alumnus speelt de faculteit een belangrijke rol, aldus decaan Wilfried Lemahieu. “De nauwe band die we als faculteit nu al hebben met de alumnivereniging zal de komende jaren nog sterker worden omdat we belang hechten, niet alleen aan  academisch en fundamenteel onderzoek, maar bovenal aan impact. We willen niet werken vanuit een ivoren toren, maar de vinger aan de pols houden. Daarin is de alumnivereniging een heel belangrijke partner. Ze verbindt ons met professionals die ons al kennen. Met hen kunnen we sneller en makkelijker samenwerkingen opzetten dan met wildvreemden.”

“Veel meer dan vroeger reiken we zelf de hand naar de praktijk. Daarvoor gebruiken we een waaier aan formules, gaande van seminars, waarbij een prof zijn of haar inzichten aftoetst bij mensen uit de industrie, tot leerstoelen waarbinnen we onderzoek voeren samen met een bedrijf. In het verleden gebeurde dat bijvoorbeeld al met Coca-Cola, VDAB en Brussels Airport, en vaak waren daar dan rechtstreeks alumni bij betrokken. Het is een wisselwerking: zulke initiatieven maken onze research waardevoller terwijl het voor de bedrijven concrete oplossingen oplevert.”

‘Utile et Dulci’

“Ik merk bij alumni vaak een zekere fierheid”, vervolgt de decaan. “Op hun diploma, maar ook op de recente ontwikkelingen binnen onze faculteit, en de internationalisering. Ze willen weten hoe dat allemaal verloopt en wij geven hen met plezier die update. Zo zeg ik graag een woordje op de jaarlijkse alumnidag, die telkens mee georganiseerd wordt door het voormalige presidium van de lichting die twintig jaar geleden is afgestudeerd. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe die opnieuw de handen in elkaar slaan en ervan genieten elkaar terug te zien. Voor die waardevolle band willen wij als faculteit mee zorg dragen.”

Deprez maakt er graag een kanttekening bij. “We willen meer zijn dan het oudere broertje van de studentenvereniging, die veel alumni vooral doet denken aan het feestgedruis van hun studentenleven. Er wordt weleens een Young Alumni-cantus georganiseerd, maar als dat om de twee, drie jaar gebeurt, is het veel. Daar staan jaarlijks veertig à vijftig bedrijfsbezoeken, netwerkevents en seminars tegenover. Het motto van ons, economisten, is ‘Utile et Dulci’ en als alumnivereniging zijn we er rotsvast van overtuigd dat het utile-gedeelte moet groeien, waarbij de samenwerking met de faculteit cruciaal is.”

"Formats zoals bedrijfsbezoeken met een receptie zijn misschien onze grondslag, maar ook daar zijn we altijd bezig met kennis. Die kun je vergaren door boeken te lezen, maar nog veel meer door met gelijkgestemden te praten."

“Ook de dulci-context verschuift na het afstuderen. Zo hebben we recent Velonomika, een wielerploegje van kameraden, nieuw leven ingeblazen en daarvoor zelfs een eigen uitrusting laten ontwerpen.” Bruyns glimlacht. “Dat is weer onze professionaliteit. Wat we doen, doen we zo goed mogelijk.”

“Formats zoals bedrijfsbezoeken met een receptie zijn misschien onze grondslag”, vervolgt Deprez, “maar ook daar zijn we altijd bezig met kennis. Die kun je vergaren door boeken te lezen, maar nog veel meer door met gelijkgestemden te praten. Dat kan tijdens onze activiteiten, waar je in een informele setting mensen ontmoet die in soortgelijke posities zitten en met soortgelijke problemen kampen. Door daarover te  sparren, krijg je misschien inzichten die je vervolgens in je job kunt toepassen. In die zin vind ik dat alumnikringen een maatschappelijk belang hebben: ze stimuleren professionals  om best practices  te delen en elkaar zo naar een hoger niveau te tillen.”

Netwerk van gisteren én morgen

 “Onze slogan is niet toevallig ‘Jouw levenslang netwerk’”, beaamt Bruyns. “Enerzijds bieden we momenten aan die vertrekken vanuit nostalgie, zoals reünies, die inspelen op je netwerk van gisteren. Anderzijds organiseren we bijvoorbeeld gespecialiseerde seminaries waarbij mensen uit het vak van gedachten wisselen. Dat is je netwerk van morgen.”

De decaan knikt. “De term ‘eeuwige student’ had vroeger een negatieve bijklank, terwijl wij die nu vooral zien in de context van levenslang leren. Het doet me veel plezier dat de alumnivereniging daar meer en meer nadruk op legt, net als de studentenvereniging overigens. Terwijl die in mijn studententijd toch meer gericht was op galabals en smartlappenfestivals, waar iedereen met tomaten naar Eddy Wally kon gooien, organiseert Ekonomika nu ook evenementen in rond professionele skills, internationalisering of voorbereiding op de arbeidsmarkt.”

“Recent hebben we met de Ekonomika-studenten Career Corner opgericht, een platform voor alles wat te maken heeft met carrièrebegeleiding, vacatures en stageplaatsen. We overwegen nu om dat ook open te stellen voor Young Alumni, de afdeling van de alumnivereniging die de laatste vijf promotiejaren groepeert.”

"Onze slogan is niet toevallig ‘Jouw levenslang netwerk’. Enerzijds bieden we momenten aan die vertrekken vanuit nostalgie, zoals reünies, die inspelen op je netwerk van gisteren. Anderzijds organiseren we bijvoorbeeld gespecialiseerde seminaries waarbij mensen uit het vak van gedachten wisselen. Dat is je netwerk van morgen."

“Career Corner is trouwens ontwikkeld door een IT-bedrijf van oud-studenten aan wie ik zelf nog lessen databasemanagement gegeven heb”, vertelt decaan Lemahieu. “Het is altijd fijn om te zien dat veel alumni een mooie carrière uitgebouwd hebben en van daaruit met plezier terugkomen naar hun faculteit.”

Achter de vele wisselwerkingen gaat een geoliede machine schuil. “Ekonomika Alumni is wel een vzw, maar niet de lokale jongerenbeweging”, zegt Deprez. “We hebben een centraal bestuur en veertien deelbesturen, die georganiseerd zijn per regio, leeftijd en onderzoeksspecialisatie.” “Elk daarvan proberen we als overkoepelend bestuur te enablen”, vult Bruyns aan. “We zorgen voor uniforme communicatie, volgen de budgetten en betalingen op en ondersteunen de praktische organisatie van activiteiten. Op die manier kunnen onze 70 tot 100 geëngageerde bestuurders zich focussen op de ideeën die ze hebben om onze alumni te verbinden en op de contacten die ze in dat verband kunnen aanspreken.”

Exclusieve diners

“Het is motiverend dat wij dankzij ons alumninetwerk met één telefoontje een topindustrieel of politiek zwaargewicht kunnen uitnodigen”, vertelt Bruyns. “Ons regiobestuur in Antwerpen had bijvoorbeeld maar een halve dag nodig om de top van Royal Antwerp zo ver te krijgen dat we een rondleiding kregen achter de schermen in het nieuwe Bosuilstadion.”

“Ook Koen Van Gerven, tot voor kort CEO bij Bpost, Belfius-topman Jos Clijsters en Vandevelde CEO Marleen Vaesen hoefden niet lang na te denken om aan te schuiven aan een van onze  corporate dinners”, vult Deprez aan. “Daar kunnen 23 alumni exclusief contact hebben met een topfiguur die ook aan onze faculteit studeerde. Ze dineren aan tafels van acht, roteren per gang, en kunnen zo op korte tijd met de meest interessante collega-alumni spreken.”

“Het is een goed voorbeeld van hoe we ons netwerk binnen handbereik kunnen brengen”, vindt Bruyns. “We zetten meer dan 60 activiteiten per jaar op poten, waar in niet-coronatijden gemakkelijk drie- tot vierduizend mensen op afkomen. Tegelijkertijd willen wij onze vele alumni ook de kans geven om de meerwaarde te ontdekken van sterkere, nauwere connecties. Dat is een uitdaging voor de toekomst, net als een breder aanbod creëren voor de groeiende groep van internationale alumni die na hun studie bij ons in België blijven wonen en werken.”

“Hen willen we bedienen met Engelstalige events”, knikt Lemahieu. “Daarnaast willen we als faculteit ook de contacten warm houden met internationale studenten die weer uitgezwermd zijn in de wereld. Daar zijn zij immers de beste ambassadeurs om nieuwe studenten te informeren over onze opleidingen. Onze PhD-alumni dragen dan weer bij aan ons internationale onderzoeksnetwerk. Net zoals onze Vlaamse alumni liggen ze ons nauw aan het hart en we zullen alle zeilen bijzetten om hen blijvend met ons te verbinden.” Kortom, vele mooie ambities bij Ekonomika Alumni en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen!

Interview: Katrien Steyaert
 


Ander nieuws