“Onbetaalbare vriendschappen met alumni uit meer dan 70 landen”

09 dec 2020

Katechetika Plus is een hecht netwerk van oud-afgestudeerden die voor elkaar, de studenten én de faculteit vele deuren opent. Dat gaat van deuren in de gevangenis en de Hare Krishna-gemeenschap tot die van waardevolle stageplaatsen en internationale symposia.

“Deze ochtend vroeg had ik al acht berichten via onze WhatsApp-groep met 140 Indische alumni”, lacht decaan Johan De Tavernier. “Een ervan kwam van de vicerector van de theologische faculteit in Bangalore, die ons uitnodigde voor een webinar over de nieuwste pauselijke encycliek. Ook andere berichten zijn zeer verrijkend.”

“Het typeert onze faculteit”, knikt Bert Broeckaert, voorzitter van alumnivereniging Katechetika Plus. “Er wordt gedoceerd in kleinere groepen waardoor er nauwe banden ontstaan tussen studenten onderling, maar ook met professoren. Dat sterke gemeenschapsgevoel gaat niet verloren na het afstuderen, het vormt net de kern van onze werking.”

De decaan knikt. “Hoe langer men weg is, hoe meer de overlevers elkaar willen terugzien op onze jaarreünies. Ze zijn ook nieuwsgierig naar de sfeer op wat ooit hun campus was en naar de huidige studentenaantallen. Als faculteit voegen wij iets catchy toe, zoals een ontmoeting met een emeritus aan wie de alumni goede herinneringen hebben. Zulke bijeenkomsten wonen ze bijzonder graag bij.”

“De meesten kijken ook zeer uit naar het moment waarop de Areopaag in de bus valt, ons 170 pagina’s dikke jaarboek waarmee we communiceren met onze afgestudeerden. Het bevat informatie over recente ontwikkelingen aan de faculteit, maar ook zeer leesbare interviews met alumni die in allerlei werkvelden actief zijn en foto’s van bijvoorbeeld de Indiareis.”

The future professional self

Broeckaert organiseert sinds 2002 die 31 dagen durende studiereis voor laatstejaars. “Het is de kers op de taart van hun opleiding en schept zo’n intense band dat het superplezant is elkaar later terug te zien bij alumni-activiteiten. Zo zijn er ons galabal en kerstfeest – georganiseerd in nauwe samenwerking met de studentenkring – en bezoeken we met alumni én studenten elk jaar enkele nieuwe religieuze gemeenschappen in België. Dan brengen we bijvoorbeeld een hele dag door in de sikhs-tempel in Sint-Truiden of in Radhadesh, het kasteel van de Hare Krishna in Durbuy, waar we luisteren naar leiders en leden. Zulke dagen zijn echte eyeopeners, maar alumni durven vaak zelf de stap niet zetten. De organisatie door Katechetika Plus werkt drempelverlagend.”

“De 19 euro aan lidgeld verdienen alumni onmiddellijk terug, want daarvoor krijgen ze niet alleen de Areopaag, maar ook korting op onze navormingen. Daar zitten altijd veel afgestudeerden in het publiek, maar sommigen zijn ook sprekers op onze jaarlijkse studiedagen of geven workshops over hoe je als pastoraal werker kunt omgaan met dementie of corona. Zo behouden we als faculteit de o zo belangrijke voeling met het werkveld.”

"Alumni spelen dus een belangrijke rol in het verhaal van the future professional self. We willen studenten een goed beeld geven van waar de verschillende beroepen voor staan. Zeker in de geseculariseerde Vlaamse context is het moedig om godsdienstwetenschappen te studeren, maar dankzij onze alumni worden jonge mensen geholpen en gesterkt in die keuze."

“We bieden ook ondersteuning aan wie gekozen heeft voor het onderwijs, een richting die toch veel van onze studenten uitgaan”, vult de decaan aan. “De afgelopen 20 jaar is onze Thomas-website, boordevol lesmateriaal en begeleiding voor godsdienstleerkrachten, uitgegroeid tot een gigantisch instrument waaruit 23.000 mensen putten. Alumni die zelf voor de klas staan kunnen input leveren en elkaar dus empoweren. Een paar honderd van hen staan open en zijn uitermate geschikt voor stagebegeleiding, iets wat ook werkt binnen pastoraal werk. Zo krijgen we dankzij twee alumni het vertrouwen van Justitie om drie van onze studenten en drie studenten criminologie een vak te laten volgen samen met gedetineerden in de Leuvense gevangenis. Daar gebeurt ook de uitreiking van de certificaten en dat is altijd aangrijpend.”

“Alumni spelen dus een belangrijke rol in het verhaal van the future professional self. We willen studenten een goed beeld geven van waar de verschillende beroepen voor staan. Zeker in de geseculariseerde Vlaamse context is het moedig om godsdienstwetenschappen te studeren, maar dankzij onze alumni worden jonge mensen geholpen en gesterkt in die keuze.”

Van Boston tot het Vaticaan

De internationale alumni zijn evenzeer ambassadeurs, vindt de decaan. “Waar ter wereld ze ook terechtkwamen, ze kunnen jongeren inspireren om in Leuven te studeren. Intussen hebben wij een paar duizend alumni verspreid over meer dan 70 landen. Die ontvangen niet alleen onze Engelstalige nieuwsbrief, op symbolische momenten zoals Kerstmis en Pasen, in 2019 vroegen we hen fysiek terug te keren voor 50 jaar International Programmes in Theology and Religious Studies. Samen met de faculteit Filosofie zijn wij de enige met een volwaardig Engelstalig programma en op de viering daarvan kwamen alumni uit Azië, de VS, het Stille Oceaangebied en Afrika getuigen over de ontwikkelingen binnen hun onderzoeksgebied. Dat vond dan zijn neerslag in Louvain Studies, het facultaire tijdschrift dat onze intellectuele connectie met Engelstalige alumni vormt, ze hebben bijna allemaal een abonnement.”

“Een derde van onze PhD-studenten verwerft een buitenlandse academische positie, dus voor ons als faculteit is het zeer dankbaar om goede connecties met hen te onderhouden. We hebben vele samenwerkingsverbanden met instellingen die een hoge concentratie van onze alumni hebben, zoals Boston College, Australian Catholic University tot zelfs de Vaticaanse netwerken. We helpen elkaar, want wij halen alumni terug als spreker naar congressen in Leuven – dat staat goed op hun cv – en onze onderzoekers krijgen een plaats op hun symposia.”

"Waar ter wereld ze ook terechtkwamen, ze kunnen jongeren inspireren om in Leuven te studeren. Intussen hebben wij een paar duizend alumni verspreid over meer dan 70 landen."

“Corona heeft eigenlijk iets verbeterd op dat vlak. Voor onze doctoraatjury’s doen we altijd een beroep op ons internationale netwerk, maar vroeger was het soms moeilijk om die mensen live aanwezig te laten zijn. Zoom, Teams en Skype hebben die barrières doen wegvallen. We krijgen nu nog meer contact met en input van onze alumni, die bijvoorbeeld kennisclips opsturen die wij dan live in klassituaties tonen. Het opent ontzettend belangrijke perspectieven voor ons onderwijs en onderzoek.”

Al kijkt de decaan ook uit naar het moment waarop ze hun vrienden fysiek mogen terugzien. “Want dat zijn ze: vrienden. Als een van ons naar het buitenland gaat, moeten we meestal geen hotel boeken. Er zijn altijd wel alumni die ons hartelijk ontvangen, ons rondrijden en met andere afgestudeerden in contact brengt. Ook de Nederlandstalige afgestudeerden krijgen via Katechetika Plus-activiteiten de kans om uit hun kleine vriendenkring te treden. De banden die ze via ons netwerk smeden zijn echt geestverruimend en onbetaalbaar.”

Interview: Katrien Steyaert


Ander nieuws