“Pedro Facon en andere alumni wakkeren de broodnodige fierheid op het diploma aan”

Met twee beslagen mandaathouders en clusters van breedgedragen, nieuwe ideeën zet de faculteit Sociale Wetenschappen haar alumniwerking weer waar ze volgens haar hoort: bovenaan de prioriteitenlijst. SW Alumni zorgt op zijn beurt voor multidisciplinaire debatten en Funky Fridays.

“Hoe bouw je een boeiende carrière uit als sociale wetenschapper? Door van de ene naar de andere interessante job te schakelen en bruggen te bouwen naar collega’s uit complementaire disciplines. Het is bij uitstek een zaak van netwerken, dus moeten we onze studenten daar vaardig in maken”, zegt decaan Steven Eggermont.

“Tegelijk moeten we als faculteit de spil in dat professionele weefsel zijn zodat we stageplaatsen naar ons toe kunnen trekken en potentiële werkgevers in contact kunnen brengen met wie bij ons afstudeert. Kortom: meestappen in de netwerkgedachte is een kernopdracht van de faculteit. En wat is daarin de meest voor de hand liggende, misschien zelfs belangrijkste stap? Een goede alumniwerking uitbouwen. Daarom stelde ik begin 2020 twee mandaathouders aan, twee professoren die sindsdien aan de kar trekken. Het is ongelooflijk, maar nog geen jaar later plukken we er al de vruchten van.”

“Ik was zelf verbaasd dat we vier van onze zeven ideeënclusters al hebben kunnen uitrollen”, bekent Rozane De Cock, professor Communicatiewetenschappen en de helft van het nieuwe duo. “Een deel van de verklaring ligt, denk ik, in onze keuze om voorstellen van onderuit te laten opborrelen. We richtten een stuurgroep op met daarin afgevaardigden uit de verschillende opleidingen die fungeerden als voelsprieten naar alles en iedereen. Gevolg is dat mensen na zo’n bottom-upbrainstorm enthousiast zijn en dus sneller meewerken.”

Haar collega-mandaathouder, professor Politicologie Steven Van Hecke, ziet zijn nieuwe taak als een formalisering van de informele manier waarop hij tot nu toe alumni als klankbord gebruikte. “De eerste bedoeling is om persoonlijk goede banden te onderhouden, maar tegelijk levert het voor alle betrokkenen, zoals collega Eggermont zei, een professioneel netwerk op.”

Jobs op maat

De voorgangers met wie alumni en studenten tegenwoordig in contact kunnen komen, zijn niet de minsten: Saïd El Khadraoui, adviseur bij de Europese Green Deal, Mieck Vos, kabinetschef van viceminister-president Bart Somers, of Bert Fraussen, assistent-professor aan de Universiteit van Leiden. “Allemaal geven ze een gastlezing in een programma dat we ‘Back to (y)our faculty’ doopten’”, een doorstart van een bestaand initiatief van SW Alumni”, vertelt Van Hecke. “Tot nu toe kwamen er sporadisch afgestudeerden een gastles geven, maar in onze nieuwe aanpak willen we die inspanningen bundelen en beter onder de aandacht brengen.”

“De sprekers vormen een positief rolmodel voor onze studenten, want zij krijgen concrete voorbeelden van hoe sociale wetenschappers een bijdrage leveren aan de kwaliteit en organisatie van onze samenleving. Het gastcollege van Saïd sloot ik bewust af met de vraag: ‘Saïd, hoe word je diplomaat?’.  Zijn antwoord is iets wat onze studenten nodig hebben en wat hen doet beseffen dat ze vanuit onze faculteit wel degelijk carrièrediplomaat kunnen worden. Ook alumni van andere faculteiten kunnen er iets van opsteken en beseffen dat deze inspirerende figuren allemaal uit onze stal komen. Soms ontbreekt het hen nog aan die fierheid en daar willen wij als alumniwerking mee iets aan veranderen.”

" We hebben een reputatie die ons blijft achtervolgen – ‘Het is toch geen rechten of geneeskunde’ – waardoor studenten en alumni soms de waarde van hun diploma niet inzien, terwijl de praktijk nochtans bewijst dat er veel vraag naar is op de arbeidsmarkt."

Lins Heivers is het roerend eens met zijn oud-docent. Hij stroomde door van kringcoördinator bij Politika en studentenvertegenwoordiger in de facultaire commissies naar voorzitter van SW Alumni, de koepelvereniging voor afgestudeerde sociale wetenschappers. “In mijn toespraak op de proclamatieviering zeg ik het altijd: sociale wetenschappers hebben veel in hun mars en mogen daar trots op zijn. We hebben een reputatie die ons blijft achtervolgen – ‘Het is toch geen rechten of geneeskunde’ – waardoor studenten en alumni soms de waarde van hun diploma niet inzien, terwijl de praktijk nochtans bewijst dat er veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Heel concreet verspreiden we onder de pas afgestudeerden een lijst van jobs en vacatures op maat. Die krijgen we trouwens vaak van alumni, die intussen zelf werkgevers zijn.”

“Sommigen van hen keren naar de faculteit terug in het kader van levenslang leren. SW Alumni draagt daar graag aan bij met lezingen, workshops en debatavonden. Vorig jaar organiseerden we nog een Nacht van de Alumni waarbij we een gidsbeurt kregen in het House of European History in Brussel, gevolgd door een multidisciplinair debat met onze alumni Kathleen van Brempt, Europees Parlementslid, en Jörgen Oosterwaal, voormalig Humo-hoofdredacteur. De 60 beschikbare plaatsen waren op een paar dagen tijd ingenomen."

Pot goud

Heivers en de zijnen streven ernaar van de sociale wetenschappers één grote familie te maken. “Daarbinnen kunnen we van elkaar leren, maar omdat we meestal tijdens onze studiejaren zo’n eigen pad volgden, kunnen we ons niet altijd in gelijke mate met elkaar identificeren.” De decaan knikt. “Verbinden is niet evident als je weet uit hoeveel verschillende master- en manama-programma’s onze alumni komen. Het wordt dus een werk van lange adem en net daarom is KU Leuven Connect, het nieuwe online alumniplatform van KU Leuven, zo belangrijk. Het platform kan ons helpen meer duurzame connecties en zichtbaarheid te bekomen.”

“Het is een godsgeschenk”, beaamt De Cock, “omdat digitale linken met alumni onderhouden nu overkoepelend wordt ondersteund. Het zorgt ervoor dat we nog beter die pot goud die onder onze faculteit ligt kunnen delven. Veel van onze alumni zijn klinkende namen geworden, en zelfs als ze minder zichtbaar zijn, leveren ze vaak topprestaties of hebben ze een indrukwekkend aantal jaren ervaring op de teller. Ze kunnen onze studenten tonen dat ze met hun diploma sociale wetenschappen wel degelijk het verschil kunnen maken.”

“We geven nu bijvoorbeeld een vak Expertsimulatie, waarvoor masterstudenten Communicatiewetenschappen een opdracht moeten uitrollen die echt kan worden gebruikt in het werkveld. Een expert uit dat veld beoordeelt hen. In het begin zie je ze angstig kijken, ze moeten uit hun vertrouwde, academische setting, maar met de hulp van zulke rolmodellen slagen ze er uiteindelijk goed in.”

“Omgekeerd krijgen de alumni zo een realistischer beeld van de input en vaardigheden die we onze studenten meegeven. Onze opleidingen evolueren zo snel dat wie iets langer weg is dat soms niet meer weet”, zegt de decaan. “Nochtans is het belangrijk als je zelf personeel aanwerft.”

Niet doodknuffelen

“Heel mooi wordt het als je een keten van alumni krijgt”, zegt Van Hecke. “Jaren geleden bezocht ik met studenten de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar we rondgeleid werden door een vijftal alumni die rond Europese dossiers werkten. Een van de aanwezigen toen herinnert zich nog dat hij erbij was en heeft nu zelf zo’n functie. Zo kan hij op zijn beurt nieuwe generaties inspireren. Precies dat soort formats zoeken we.”

“Eentje waarbij we de alumni alvast erg laten schitteren, is ons nieuwe ambassadeurschap”, zegt De Cock. “Zonder corona hadden we rond deze tijd een grootse uitreiking georganiseerd, voor gasten van binnenuit én buitenaf, die daar konden kennismaken met onze eerste laureaat: federaal COVID-19-commissaris Pedro Facon. Hij is verkozen na alweer een participatief proces waarbij collega’s en alumni iemand konden voordragen. Facon wordt nu een uithangbord en kan de instroom van nieuwe studenten bevorderen. Onze ultieme hoop is dat dit initiatief zodanig groeit dat mensen hun collega-afgestudeerden zullen gaan insturen.”

“Nog een ambitie is om de banden met internationale alumni te versterken”, zegt Eggermont. “We staan op de vierde plaats in de lijst van faculteiten van KU Leuven als het gaat over internationale masterstudenten, en dat dankzij ons ruime Engelstalige aanbod. We vonden tot nu toe niet de tijd of de middelen, maar ik wil zeer binnenkort ons weefsel wereldwijder maken.”

In afwachting zorgt SW Alumni ervoor dat afgestudeerden ook gewoon eens kunnen losgaan. “Twee keer per jaar houden we in Politika Kaffee onze Funky Friday, een klassieker intussen. Het nostalgische concept is simpel te organiseren, maar het is wel een van onze succesvolste. De mensen praten bij en gooien de benen los op de dansvloer – heel leuk.”

Van Hecke glimlacht. “Veel respect voor wat deze vrijwilligers allemaal op poten zetten. We laten hen dan ook graag onafhankelijk hun agenda bepalen. De faculteit en SW Alumni moeten elkaar niet doodknuffelen, al zien we elkaar veel liever dan vroeger. Onze intense manier van samenwerken doet voor de toekomst alvast het beste verhopen.”

Interview: Katrien Steyaert

Ander nieuws