“Afgestudeerde psychologen en pedagogen hebben vaak frisse ideeën over hoe we de opleiding kunnen versterken”

09 dec 2020

Of ze nu deelnemen aan een stagementor-dag of te gast zijn op het 70ste verjaardagsfeest van de studentenkring, alumni-psychologen en -pedagogen pikken snel de draad met hun faculteit van weleer weer op. “We werken vaak met hen samen”, zegt decaan Bea Maes, “en willen elkaar blijven voeden en erkennen.”

“Het was een fantastisch moment: op de viering van 70 jaar Psychologische Kring waren een dertigtal oud-presessen en kringcoördinatoren uit verschillende generaties aanwezig, en we beslisten spontaan om een groepsfoto rond het kringschild te maken”, vertelt Sofie Weyn, die zelf vijf jaar actief lid van de kring was en afstudeerde in 2015. “Ik heb altijd een band met mijn studiegenoten en de faculteit willen behouden. We waren jaren geëngageerd en toegewijd bij elkaar betrokken, waardoor het fijn is elkaar nadien nog te kunnen ontmoeten. Als individuen dat moeten organiseren, blijven de gelegenheden vaak vrij beperkt, maar als onze faculteit het faciliteert door bijvoorbeeld een activiteit aan te bieden rond een thema dat ons interesseert, dan wordt het een pak gemakkelijker.”

Pieter Jan Heymans herkent het gevoel. “Ik heb altijd een rol gespeeld in de Pedagogische Kring en zeker in mijn tweede masterjaar organiseerde ik zoveel samen met jaargenoten, praatten we zoveel over onderwijs en actuele thema’s dat het jammer zou zijn mochten we nadien niet meer met elkaar kunnen afspreken of in debat gaan.”

Weyn en Heymans behoren tot de alumni-klankbordgroep van de faculteit, voorgezeten door emeritus professor Herman Baert. “Tot in 2013 hadden we een actieve alumnivereniging, de Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen, kortweg LAPP”, zegt decaan Bea Maes. “Maar toen viel het een beetje stil omdat mensen sterk aarzelden om een bestuurlijke functie op te nemen. Als faculteit hebben we toen beslist de alumniwerking niet te laten doodbloeden, maar een omslag te maken. We vinden dat we er zelf een rol in te spelen hebben en oud-studenten de kans moeten bieden elkaar te blijven ontmoeten.”

Ideeën voor bachelorproeven

“Dat sociale aspect vind ik heel belangrijk – daarom ondersteunen we bijvoorbeeld reünies – maar we hebben ook een opdracht op het vlak van levenslang leren”, zegt Maes. “Permanente vorming is dus een belangrijke pijler van onze alumniwerking, met zowel langlopende bijscholingen zoals de psychotherapie-opleidingen als met kortere studiedagen en avondlezingen, onder andere georganiseerd door ons praktijkcentrum Praxis P. Onderzoekers van bij ons snijden dan thema’s aan waarmee ze bezig zijn, gaande van omgaan met pesten of hoogsensitiviteit tot culturele diversiteit. Zo blijven we onze alumni ondersteunen in de rol die ze als professional spelen.”

“In de klankbordgroep zijn we er met de jaren van overtuigd geraakt dat we ons moeten richten op een zo groot mogelijke groep afgestudeerden, ook met onze driemaandelijkse nieuwsbrief. Daarin publiceren we nieuws over de faculteit en zetten we alumni in de kijker – zo geven we hen een forum. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich inschrijven. De teller staat intussen op meer dan 10.000 geabonneerden, waardoor wij onze expertise veel breder kunnen verspreiden én meer feedback krijgen dan wanneer we exclusief voor betalende leden van de alumnivereniging zouden werken. De beweging van de alumni terug naar de faculteit is bij ons alleszins opvallend levendig. Zo komen ze vanuit hun praktijk gastcolleges geven en leveren ze ideeën voor bachelorproeven.”

Heymans knikt. “Sinds 2019 mogen ook relevante organisaties en professionele spelers voorstellen doen voor praktijkprojecten waarmee bachelorstudenten pedagogie dan een semester aan de slag gaan, samen met die organisatie. We krijgen telkens genoeg aanvragen binnen om een mooi aanbod voor de studenten te voorzien.”

Intelligentietests ontlenen

“Verder betrekken we de alumni meer en meer bij kwaliteitszorg”, zegt Heymans. “Met de Dienst Onderwijsbeleid bekijken we op dit moment welke van de pistes die we in dat verband recent verkenden het best werkt.”

“Een ervan bestond erin om tijdens het feest voor 70 jaar Psychologische Kring aanwezigen aan te spreken en uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan over de kwaliteit van ons onderwijs. Ze namen documenten door en namen deel aan de vergadering van de Permanente Onderwijscommissie. Studenten zitten nog zo in hun bubbel dat ze niet weten wat hun opgedane kennis in de praktijk gaat geven, maar als ze jaren later naar de faculteit terugkeren, hebben ze vaak frisse, interessante ideeën over hoe we de opleiding kunnen versterken.”

"Studenten zitten nog zo in hun bubbel dat ze niet weten wat hun opgedane kennis in de praktijk gaat geven, maar als ze jaren later naar de faculteit terugkeren, hebben ze vaak frisse, interessante ideeën over hoe we de opleiding kunnen versterken."

Voor wat hoort wat natuurlijk, vindt Maes. “Daarom organiseren we naast ons vormingsaanbod om de twee jaar een stagementor-dag voor pedagogen en psychologen die bijna een volledig academiejaar onze studenten klinische psychologie, schoolpsychologie en orthopedagogiek begeleiden tijdens hun stage. Dat is niet niets, dus we organiseren zulke dagen om hen uitdrukkelijk te bedanken voor de bijdrage die ze aan ons onderwijs leveren. Daarna geven we iets terug via inhoudelijke sessies, waarin we ze informeren over de recentste ontwikkelingen binnen het onderzoek en de innovaties waarbij ze in hun werkpraktijk baat kunnen hebben. Zo komen we tot een zeer dynamische dialoog, waarin we elkaar ook in de toekomst zullen blijven erkennen en voeden.”

“Onze betalende leden krijgen bovendien gratis toegang tot de faculteitsbibliotheek en testotheek”, zegt Weyn. “Dat is zeer handig voor afgestudeerden die materiaal zoals intelligentietesten willen uitlenen. Als je die moet aankopen, kost dat al snel 2.000 euro, en je hebt verschillende soorten materiaal nodig. Zeker starters vinden dit een enorm voordeel.”

Alumni betalen voor galabals

En dan zijn er nog de feestjes. Of beter gezegd: feesten. “Toen we twee jaar geleden de 50ste verjaardag van onze faculteit vierden, kwamen daar 550 mensen op af, onder wie veel alumni”, vertelt Maes. “Allemaal waren ze enthousiast om elkaar terug te vinden en samen te genieten van optredens en een receptie.”

Weyn knikt. “Ook voor ons 70ste verjaardagsfeest verzamelden honderden alumni in de Universiteitshallen. Ze hadden ons op voorhand een schat aan fotomateriaal en anekdotes toegestuurd waarmee we de geschiedenis van de kring konden reconstrueren. We verwerken die nu in een video voor de 75-jaar-viering zodat er meteen voer is voor levendige gesprekken.”

“Weet je wat ik als student nog een mooie geste vond? Toen wij in ons laatste jaar ons galabal hadden, betaalde de alumniwerking van de faculteit een deel van onze toegangskaart terug. Het was een vorm van reclame voor hun werking die bij ons op algemeen applaus werd onthaald.”

Allemaal positieve geluiden dus, waaraan Maes in de toekomst nog één stem hoopt toe te voegen: die van de internationale alumni. “We hebben intussen twee Engelstalige opleidingen en veel internationale doctorandi, maar die bereiken we nog niet altijd omdat onze vormingen, nieuwsbrieven en mentordagen vooral gericht zijn op Vlaamse alumni. Op dat vlak wil ik binnenkort meer actie ondernemen en ook daar over de grenzen kijken.”

Interview: Katrien Steyaert


Ander nieuws