“De faculteit wil in contact blijven met al die knappe koppen die de wereld mee veranderen”

Alumni Ingenieurs KU Leuven geniet ruime bekendheid om zijn pittige forumavonden en veelgelezen tijdschrift Geniaal. Met een nieuwe Alumni Award en een jongerenwerkgroep wil ze ook in de toekomst op kruissnelheid blijven.
 
“Onze alumniwerking heeft een stevig fundament, namelijk een gedeeld gevoel van trots. Zowat al onze afgestudeerden zijn trots op zichzelf dat ze hier hun diploma behaalden, maar ook op hun collega’s, die vaak belangrijke functies bekleden, en op hun faculteit, die mee blijft evolueren”, zegt Peter Van Puyvelde, de onlangs aangetreden decaan.

Bijna even recent is de herstructurering van zijn alumniwerking. In 2015 traden de alumni van de nieuwe faculteit Industriële Wetenschappen toe. Sindsdien heet de overkoepelende kring Alumni Ingenieurs KU Leuven. “Het was voor langer afgestudeerden misschien even wennen, maar we doen ons best om hen te betrekken bij ons uitgebreide aanbod”, zegt Sofie Pollin, voorzitter sinds 2016. “Ik heb zelf een verleden bij VTK, de vereniging van de studenten Burgerlijk Ingenieur en Burgerlijk Ingenieur-Architect. Als vicepreses leerde ik veel bij over hoe je vrijwilligers gemotiveerd houdt.”

De relatief nieuwe kring kan bovendien terugvallen op een lange traditie. “We organiseren al jaren op geregelde basis onze bekende forumavonden”, zegt Pollin. “Met 40.000 getalenteerde alumni in onze database is het nooit moeilijk om de gedroomde sprekers te vinden. In 2021 komt Yves Vancleemput, general manager bij Janssen Pharmaceutica, hoogstpersoonlijk vertellen over de grootschalige productie van het coronavaccin. Onlangs ging onze eigen professor Bart Preneel, bezieler van de contact tracing-app, hierover in gesprek met collega’s van de Faculteit Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid. Dat leidde tot een leuke discussie.”

“De avond verliep deze keer digitaal en onze mailbox explodeerde door de vragen van alumni. Zij zijn sterk geïnteresseerd in technologie en ethiek en zorgen altijd voor een pittige sfeer. In pre-coronatijden klampten ze de sprekers vaak lang aan.”

De decaan knikt. “De kern van diehards wordt aangevuld met wisselende gezichten, dus ons publiek, dat meestal zo’n 100 mensen telt, is verrassend divers. Het drankje achteraf is gratis voor de betalende leden van onze alumniwerking. Het is dan ook haar opdracht om mensen te laten netwerken.”

Helpen bij jobkeuze

“Het gaat er weleens luidruchtig aan toe op onze forumrecepties”, lacht Pollin. “Onze vijf studiejaren vormen ons karakter en onze denkpatronen, waardoor je nadien collega-alumni goed blijft aanvoelen en graag wilt terugzien. Maar ik vind het even interessant om andere generaties te leren kennen.”

“Zo herinner ik me de reünie van ingenieurs die 50 jaar afgestudeerd waren en waar ik kon spreken met mensen die nog uit de tijd stammen waarin ze TD’s aankondigden door rond te fietsen met een megafoon. Later belandden veel van die alumni bij tech-giganten als IBM en Intel, waar ze mee het internet en smartphones vormgaven. ‘Waw’, dacht ik, ‘deze straffe mannen hebben de wereld mee veranderd.’ Ze bleven bovendien geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en in het onderwijs van vandaag.”

“Dat soort leergierige types maakt deel uit van het trouwe publiek van ons tijdschrift Geniaal en onze nieuwsbrief, die minstens 8.000 mensen maandelijks lezen. We krijgen er veel constructieve feedback op. Dat is voor mij de clou van een alumnivereniging: een versterkend effect genereren. Alumni Ingenieurs KU Leuven en de faculteit geven input aan afgestudeerden, die op hun beurt de opleiding beter maken, die dan weer betere alumni aflevert, enzovoort.”

"Met één telefoon vinden wij alumni die ons aan stageplaatsen helpen of in onze adviesraden komen zetelen. Als ze hiaten detecteren, luisteren we daarnaar. Dat is de kracht van een alumnus: die kent de faculteit, weet wie we afleveren en hoe die nadien professioneel evolueren."

De decaan beaamt het. “Met één telefoon vinden wij alumni die ons aan stageplaatsen helpen of in onze adviesraden komen zetelen. Als ze hiaten detecteren, luisteren we daarnaar. Dat is de kracht van een alumnus: die kent de faculteit, weet wie we afleveren en hoe die nadien professioneel evolueren. Dankzij onze alumni kunnen we projecten initiëren met industriële partners en voldoende voeling houden met het afnemende veld.”

“Onze afgestudeerden hebben meestal absoluut geen probleem om werk te vinden, er wordt om ingenieurs geschreeuwd, maar ze vinden het moeilijk om de juiste keuze te maken”, zegt Pollin. “Ze hebben zo’n waaier aan skills dat ze een zeer technische job aankunnen, maar evengoed manager kunnen worden. Het is dus nuttig als alumni over hun professionele activiteiten komen spreken, bijvoorbeeld tijdens onze career talks.”

“De komende maanden hopen we daarmee een versnelling hoger te schakelen door ze in te richten per sector”, zegt de decaan. “Als een alumnus bijvoorbeeld zijn ervaringen in de health technology deelt, geeft dat jongeren een beter beeld van de opties daarin.”

Positief imago

“Een alumniwerking moet een kwaliteitsmerk zijn”, vindt de decaan. “In die zin geloof ik dat KU Leuven Connect en de nieuwe initiatieven van vicerector Peter Lievens ons nog meer elan kunnen geven. We zullen er immers meer alumni mee kunnen bereiken en events breder kunnen bekendmaken. Binnen de faculteit hebben we daarnaast onze eigen toekomstplannen. Prioritair voor mij is onder meer zo’n verfijnder aanbod voor jonge alumni.”

“Onlangs richtten we alvast een werkgroep op die de transitie van VTK en Industria (de studentenvereniging van de industrieel ingenieurs, red.) naar Alumni Ingenieurs KU Leuven vlotter wil laten verlopen”, zegt Pollin. “We hadden een mooi launch event met een zomerbar aan het kasteel van Arenberg gepland, maar corona besliste daar anders over. Dat betekent niet dat we onze ideeën voor jongerenactiviteiten opbergen, wel integendeel.”

“Een ander speerpunt is een hechtere band creëren met onze doctorandi”, zegt de decaan. “Per jaar zwaaien er aan onze faculteit zo’n 300 af en velen gaan in hun thuislanden overal ter wereld functies met aanzien bekleden. Dat rijke potentieel moeten we systematischer benutten omdat deze alumni de rol van ambassadeur kunnen vervullen en cruciaal zijn in ons professionele netwerk.”

Pollin knikt. “Net zoals die straffe mannen van vroeger zo gaan onze huidige generatie afgestudeerden en zeker onze doctorandi een globale impact hebben. Vanuit hun topposities in bijvoorbeeld Amerikaanse en Chinese bedrijven kunnen ze de faculteit waardevolle feedback geven. We plannen dus ook een werkgroep op te richten rond meer Engelstalig aanbod.”

“Tot slot is er onze nieuwe Award Alumni Ingenieurs KU Leuven waarmee we belangrijke afgestudeerden in de verf zetten. Over ingenieurs wordt weleens gezegd dat ze bijdragen aan de vervuiling doordat ze plastic ontwikkelden, maar volgens ons zijn ze veel vaker probleemoplossers met een positieve impact. Onze laureaat wordt in die zin een mooi rolmodel.”

“Zonder trekkers zoals Sofie en haar collega’s komt er van een vrijwilligersvereniging niets in huis”, besluit de decaan. “De gedrevenheid van het huidige team en de toewijding van de faculteit vormen een stevige basis waarop we kunnen blijven bouwen.”

Interview: Katrien Steyaert

Ander nieuws