“Onze alumni bieden zich vrijwillig aan om het Solar Team of start-ups te coachen”

09 dec 2020

De alumniwerkers van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen zijn actief op twee fronten. Ze schrijven zich in in de overkoepelende kring en tegelijk spelen ze de eigenheid van hun zeven campussen uit als troef om meer afgestudeerden aan te spreken.
 
“Een goede alumniwerking is geen eenrichtingsverkeer”, vindt decaan Bert Lauwers. “Ik geloof alleszins sterk in een verhaal waarbij afgestudeerden nog een rol vervullen binnen hun faculteit, en wij van onze kant een sterk aanbod voor alumni uitbouwen.”

In dit concrete geval gaat het over een zeer diverse groep alumni, want de faculteit bestaat pas sinds 2013 en neemt sinds die integratie van de hogescholen in KU Leuven ook de afgestudeerden op van de campussen in Brugge, Gent, Aalst, Leuven (Groep T), Sint-Katelijne-Waver (De Nayer), Geel en Diepenbeek. “Op sommige daarvan bestaat er zo’n hechte alumniwerking, met bijvoorbeeld nieuwjaarsconcerten, laboratoriumbezoeken en reünies, dat we hen de banden met hun achterban laten behartigen”, zegt de decaan. “Ik ben zelf al uitgenodigd om mee te gaan eten met mensen die vijftig jaar afgestudeerd waren. De sfeer was magnifiek, dus soortgelijke initiatieven willen we niet fnuiken.”

“Afgestudeerden voelen zich vaak sterk verwant met hun campus”, weet Kris Henrioulle, facultair verantwoordelijke voor alumni. “Het was jarenlang hun habitat en dus blijven we daar de jaarreünies organiseren. Onlangs was ik zelf 25 jaar afgestudeerd en mocht ik mijn eigen studiegenoten verwelkomen – heel leuk. Ik besefte toen pas ten volle hoe het voelt om je ogenblikkelijk weer in je studententijd te wanen, met de ambiance en gangmakers die daarbij horen.”

“Mochten we die campusgebonden alumni een brief hebben gestuurd over hoe ze nu bij de KU Leuven-familie horen, dat zou niet gewerkt hebben. We wachten net die lokale activiteiten af om hen het integratieverhaal te vertellen en tegelijk de nieuwste ontwikkelingen van de opleiding voor te stellen. Voor de huidige studenten verloopt het op een gelijkaardige manier. Onlangs nodigden we hen uit voor een online forumavond over de mens-robot-interactie, iets dat hen interesseert én meteen laat kennismaken met de alumniwerking.”

Zomerbar en career talks

De forumavonden stammen uit de lange traditie van het VILv (Vlaamse Ingenieurs uit Leuven, red.) waartoe in 2015 ook de alumni van de nieuwe faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen gingen behoren. Sindsdien heet de overkoepelende kring Alumni Ingenieurs KU Leuven. “Het was voor langer afgestudeerde industrieel ingenieurs misschien even wennen, maar we doen ons best om hen te betrekken bij ons uitgebreide aanbod”, zegt Sofie Pollin, voorzitter sinds 2016.

“Ik bewaar zelf goede herinneringen aan mijn tijd als vicepreses bij VTK, de vereniging van de studenten Burgerlijk Ingenieur en Burgerlijk Ingenieur-Architect. Me engageren in een vrijwilligersorganisatie bleef me ook nadien aantrekken. Als voorzitter probeer ik constant mensen te mobiliseren om zich achter nieuwe ideeën te scharen.”

“Het is heel fijn om te merken dat er onlangs een jongerenwerkgroep ontstond, die de transitie van VTK en Industria (de studentenvereniging van de industrieel ingenieurs, red.) naar Alumni Ingenieurs KU Leuven vlotter wil laten verlopen. We gaan die oefening voor alle zeven campussen doen, maar zijn alvast begonnen met de twee grootste kringen. We hadden een mooi launch event met een zomerbar aan het kasteel van Arenberg gepland, maar corona besliste daar anders over. Dat betekent niet dat we onze ideeën voor jongerenactiviteiten opbergen, wel integendeel.”

“We denken bijvoorbeeld concreet aan career talks. Onze pas afgestudeerden hebben meestal geen probleem om werk te vinden, er wordt om ingenieurs geschreeuwd, maar ze vinden het wel moeilijk om de juiste keuze te maken. Ze hebben zo’n waaier aan skills dat ze een zeer technische job aankunnen, maar evengoed manager kunnen worden. Het is dus nuttig als alumni over hun professionele activiteiten komen spreken.”

Tot in Thailand

“Afgestudeerden gaan op nog veel meer manieren in interactie met de jongere generaties”, zegt Henrioulle. “Als de eerstejaars bedrijfsbezoeken afleggen, is dat vaak bij alumni die met plezier rondleiden of lezingen voorzien. Sommige bachelor- en masterproeven gebeuren in samenwerking met de industrie, waarvoor alumni dan de contacten leggen. Anderen begeleiden masterstudenten die binnen een onderzoekslab werken aan een probleem dat zich in een specifiek bedrijf stelt.”

De decaan knikt. “Het is ongelooflijk, maar onze afgestudeerden melden zich vrijwillig aan om bijvoorbeeld binnen ons postgraduaat innoverend ondernemen coach te worden van studenten die het Solar Team runnen of een start-up willen beginnen. Er gebeurt op dat vlak dus al veel, maar het is mijn bedoeling om dat nog te versterken. Ons onderwijs van de toekomst moet in sterke interactie zijn met het werkveld en als je kijkt naar voortrekkerslanden als de VS besef je dat je daarvoor sterk moet rekenen op je alumni.”

“Doctorandi vind ik ook een zeer belangrijke groep. Op het moment dat zij in een bedrijf aan de slag zijn en daar op een probleem stoten, zullen ze gemakkelijker dan iemand anders teruggrijpen naar de onderzoeksgroep waarvan ze jaren deel uitmaakten.”

"Ons onderwijs van de toekomst moet in sterke interactie zijn met het werkveld en als je kijkt naar voortrekkerslanden als de VS besef je dat je daarvoor sterk moet rekenen op je alumni."

“Ik ben blij dat we nu het nieuwe KU Leuven Connect-platform kunnen gebruiken om de contacten met alumni structureel te onderhouden. Het kan een sterke impuls zijn om ons netwerk verder uit te bouwen, ook internationaal. Onze faculteiten verwelkomen studenten uit de hele wereld, van China en Ethiopië tot Thailand. Als we die goed begeleiden, kunnen zij in hun thuislanden ambassadeurs voor onze opleidingen worden en aan plaatselijke jonge mensen uitleggen hoe ons systeem werkt. Hun aanbevelingen gebeuren nu vooral ad hoc, maar ook dat willen we systematiseren binnen de nieuwe beleidsambities van de universiteit.”

“De basis is er”, gelooft Henrioulle. “We krijgen veel reacties op onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we de activiteiten op de verschillende campussen bundelen. Via KU Leuven Connect zullen we ruimer kunnen uitnodigen dan alleen de betalende leden van de kring. Een alumnus kan daardoor merken dat hij zowel in Leuven als op zijn eigen, dichtbijgelegen campus terechtkan.”

Fierheid

Ruimere events kennen vandaag al veel bijval. “Het is prachtig om te zien hoe de finalisten van onze Student Research Awards altijd halve bussen supporters meebrengen”, zegt Stef Aerts. Hij is voorzitter van VBI, de vereniging voor alumni van de Faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen én van Industriële Ingenieurswetenschappen richting Biochemie en Biowetenschappen. “Uit die groep selecteren we altijd één van de vier laureaten, die dan zijn of haar werk mag verdedigen voor een jury van eminente alumni. De winnaar krijgt 500 euro en luid applaus van de volle aula van het Thermotechnisch Instituut.”

“Industrieel ingenieurs zijn ook welkom op de vele activiteiten die onze onderafdeling Jong VBI op touw zet. Dat gaat van informele avonden met La Chouffe en bitterballen tot de recent gestarte VBI Drinks. De jongste generatie, die tussen nu en tien jaar geleden afstudeerde, vraagt naar dat soort kleinere, maar nuttige netwerkevents. Ze nodigen telkens 30 à 60 mensen uit op een originele locatie waar dan een jonge alumnus – bij de vorige editie was het een digital marketeer – een beknopte toelichting geeft. Daarna kunnen de aanwezigen met hem in gesprek gaan tijdens een wandelreceptie. De drempel ligt daardoor lager dan bij een lezing van een CEO die al jaren aan de top staat. De VBI Drinks zijn tot nu toe een succes.”

“Het illustreert de kracht van bottom-upideeën en van de gedreven jonge mensen die we in onze rangen hebben. Ze smijten zich voor specifieke events, zonder dat wij er als bestuur achter moeten zitten. Dat maakt dat wij tijd overhouden voor andere zaken, zoals de lijnen uitzetten voor de toekomst.”

Die ziet de decaan hoopvol in. “We leggen op dit moment de laatste hand aan de transfer van de databestanden van lokale campussen naar het centrale niveau en KU Leuven Connect. Het zou fijn zijn mocht dat uitgroeien tot een soort Facebook voor alumni waar ze bijvoorbeeld gaan kijken als ze voor langere tijd in het buitenland werken en willen weten wie van hun collega’s in de buurt woont. Tenslotte zijn we allemaal deel van het grotere KU Leuven-verhaal en daar mogen we trots op zijn. Als alumniwerking doen we precies op die fierheid een beroep zodat mensen lid willen worden om nog intensiever betrokken te worden bij ons grote, verrijkende netwerk.”

Interview: Katrien Steyaert


Ander nieuws