“Onze kringen zijn bezig met een verjongingskuur”

09 dec 2020

Een grote faculteit als die van Geneeskunde heeft duizenden alumni in haar rangen. Sommigen blinken uit als stagebegeleiders en professionele rolmodellen, anderen als nieuwe bestuursleden en zelfs gastmuzikanten. “Elk van hen moet zich thuis voelen in onze community én in het nieuwe biomedische museum dat in de steigers staat”, zegt decaan Paul Herijgers.

Decaan Paul Herijgers: “Eenheidsworst is het laatste wat we willen”

Grootste plannen heeft de faculteit Geneeskunde. Maar voor decaan Paul Herijgers die uit de doeken doet, wil hij de aandacht vestigen op wat er vandaag al gebeurt door en voor alumni. “Door corona denk ik meteen aan Pentalfa. Onder die noemer organiseren we al 25 jaar interactief, postacademisch afstandsonderwijs. Met behulp van de meest geavanceerde videoconferentie-apparatuur wordt een verbinding gemaakt tussen Leuven en vijf verschillende locaties in Vlaanderen, één in elke regio. Zo kunnen artsen vanuit hun eigen omgeving hetzelfde programma volgen én met alle deelnemers in gesprek gaan. Vaak bedienen we met zulke sessies 150 mensen per keer, een enkele keer piekt dat aantal naar 300. De laatste maanden deed corona Pentalfa nog eens extra boomen. Dankzij de mogelijkheden om te streamen haalden sommige modules 2.000 deelnemers.”

“In ons vakgebied gebeurt bijscholing traditioneel sterk via wetenschappelijke verenigingen, daar gaan we niet mee concurreren. Met Pentalfa bieden we net iets eigen en dat zit hem vooral in het multidisciplinaire. We hebben zoveel soorten expertise aan onze faculteit dat we die graag overkoepelend gebruiken. Daarom maken we ons sterk dat we onze alumni een community van hoog niveau bieden.”

“Disciplinespecifieke navorming laten we bewust over aan de deelverenigingen. LAW, AZW en LUTV organiseren bijvoorbeeld hun eigen symposia en dat is logisch, want zij kunnen de meest gespecialiseerde sprekers engageren. Sowieso willen we hen als faculteit niet in de wielen rijden. In het verleden hebben we altijd zo gewerkt: bottom-up, zonder strenge coördinatie van hogerhand. Het mooie is dat vrijwilligers daardoor alle ruimte krijgen om dingen op poten te zetten, het nadeel is dat er af en toe iets waardevols verloren gaat. Daarom proberen we de laatste tijd iets meer vanuit de faculteit te coördineren.”

“In die zin verwacht ik veel van KU Leuven Connect. Het zal ons in staat stellen beter en gecombineerder informatie te geven, die kringen vervolgens op hun maat en aangevuld met specifieke items kunnen aanbieden aan hun leden. We voeden hen nu al met een facultaire nieuwsbrief waaruit ze mogen putten voor hun eigen communicatie, maar nog eens: we streven niet naar een overname. Elke kring moet een eigenheid kunnen behouden, eenheidsworst is het laatste wat we willen.”

Fantastische stagemeesters

“Ook de lustrumvieringen laten we over aan de kringen. Zij kennen hun achterban het best en organiseren de meest geslaagde momenten waarop mensen op een informele manier met elkaar kunnen praten. Daarbij ideeën uitwisselen en je eigen positie aftoetsen kan heel waardevol zijn, maar het is vooral plezant. Ik vind het zelf altijd tof om mensen terug te zien die actief zijn in andere delen van het land.”

“Overkoepelende sociale activiteiten houden we, uit respect voor de kringen, relatief beperkt. 2025 zal een uitzondering vormen. Dan bestaat KU Leuven 600 jaar en dat grijpen wij aan om aan community building te doen. We zijn volop bezig met de uitwerking van een tentoonstelling voor het nieuwe biomedische museum op de campus Sint-Rafaël, waar beschermde historische gebouwen zullen worden gerenoveerd. Tegelijk moet het museum een plaats van innovatie en dynamische interactie worden, niet in het minst voor de alumnikringen. Zij kunnen er workshops, vieringen en reünies organiseren. We willen hen alleszins zoveel mogelijk rond dit project verenigen om er samen iets moois en blijvends van te maken, iets dat de verbinding tussen de faculteit, het ziekenhuis én de alumni tastbaar maakt.”

“Die verbinding werkt ook vanuit de afgestudeerden naar ons toe. We hebben bijvoorbeeld veel fantastische alumni die stagemeester zijn. Studenten geneeskunde moeten minstens anderhalf jaar stage lopen, en hen begeleiden is bij uitstek een taak voor alumni. We bevorderen dat zoveel mogelijk, ook voor andere andere opleidingen. We voorzien opleidingssessies en garanderen een grote betrokkenheid vanuit de faculteit. De artsen hebben er zelf iets aan dat ze veel nieuwe stagiairs leren kennen, want zo kunnen ze die misschien selecteren om in hun associaties te komen werken.”

Alumnus van het Jaar

“Voor onze stages willen we in de nabije toekomst meer een beroep doen op internationale alumni. In onze zorgopleidingen zijn de studenten natuurlijk vooral Nederlandstalig, in een ziekenhuis of huisartsenpraktijk moet je nu eenmaal de taal van de patiënten spreken, maar uit onze Master of Bioethics, onze manama rond slikproblemen of onze master in de biomedische wetenschappen of seksuologie komen studenten en doctorandi van over heel de wereld. Velen bewaren positieve herinneringen aan hun tijd in Leuven en willen zich hopelijk met ons verbinden. Dat gebeurt nu vooral ad hoc, maar dankzij het nieuwe KU Leuven Connect-platform denken we dat te kunnen structureren.”

“Het is verder een dankbaar podium voor iets als Your Future Awaits You, ons programma dat biomedische laatstejaars in contact brengt met professionals. Zij komen dan vertellen over hun jobs en de competenties die ze daarvoor nodig hebben. Uiteraard kijken we hiervoor naar onze alumni, we weten dat zij onze beste ambassadeurs zijn.”

“Aansluitend: Alfagen, de vereniging van afgestudeerde artsen, verkiest elk jaar een Alumnus van het Jaar. Ze kent de prijs toe aan dokters, onderzoekers, wetenschapscommunicators, personeelsleden van ngo’s of een andere afgestudeerde die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. De recentste laureaat is Hans Kluge, directeur voor Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie die een hoofdrol speelt in het domein van public health. De huidige crisis onderstreept dat nog eens. Als wij als faculteit bijdragen door zulke mensen op te leiden, dan kunnen we alleen maar fier zijn.”

Geneeskunde: Ann Cornelis: “Ons ledenaantal is niet langer tanend”

"Désiré Collen, Jean Jacques Cassiman, zuster Leontine, allemaal waren ze al Alumnus van het Jaar”, zegt Ann Cornelis, al twee jaar voorzitter van Alfagen. “De bekroning van Hans Kluge is door de pandemie uitgesteld naar mei 2021, maar het zal geen minder mooie viering worden. Kluges bekroning zal wel wat media-aandacht genereren, wat onze werking nog eens op de kaart kan zetten.”

“Ik hoop dat het vooral jongeren zal inspireren, want zij blijven de moeilijkste bereikbare groep. Een vijftal jaar geleden gingen we daarover als bestuur in gesprek met studenten, assistenten en huisartsen in opleiding. Bleek dat zij vonden dat het toen verouderde bestuur niet echt hun taal sprak. Uiteindelijk zetten we met de kring een nieuwe governance-structuur op poten en kozen we in 2018 een nieuwe raad van bestuur. Die duidde mij aan als voorzitter. Ik was toen al heel lang lid van Alfagen, vanuit een engagement dat ik al meedraag sinds mijn presestijd.”

“Toen ik aan het roer kwam, was een verjongingskuur een van mijn grootste prioriteiten, en ik ben blij dat ik daar toch minstens in enige mate in geslaagd ben. Een van mijn twee ondervoorzitters is pas afgestudeerd, hij trok tot voor kort de ASO’s (artsen-specialisten in opleiding, red.). De andere is een actieve biomedische wetenschapper en ook in onze algemene vergadering zetelen meerdere jongeren.”

"Uiteraard is Rome niet in één dag gebouwd, maar de laatste twee jaar trekken we toch beduidend meer jongeren aan."

“Het geeft ons meer toegang tot hun leeftijdsgenoten. Zo hebben we onder meer onder hun impuls beslist om jongeren gratis lid te maken tot ze hun manama beëindigd hebben. Ze komen ook met leuke ideeën. Mijn ondervoorzitter stelde bijvoorbeeld voor om met geïnteresseerde alumni naar Docville te gaan, het Leuvense documentairefestival. Corona gooide uiteindelijk roet in het eten, maar zulke initiatieven zetten ons op het goede spoor.”

“Uiteraard is Rome niet in één dag gebouwd, maar de laatste twee jaar trekken we toch beduidend meer jongeren aan. Anders dan bij andere kringen is ook ons algemene ledenaantal niet langer tanend. De teller staat op meer dan 3.000, wat niet betekent dat het niet meer mag zijn. Dat moet zeker kunnen in een grote faculteit als de onze en met ons mooie aanbod. We voorzien niet alleen wetenschappelijke webinars, maar ook culturele activiteiten.”

Concert voor vrouwen in Congo

“Omdat ik zelf nogal kunstminnend ben, wierp ik me vroeger als ondervoorzitter met plezier op de organisatie van Alfagenconcerten en -museumbezoeken. Highlights voor mij waren het jaarlijkse lenteconcert, waar onder meer Liebrecht Vanbeckevoort en Severin von Eckardstein, twee laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, een prachtig optreden gaven. Ik ben eveneens fier dat ik, dankzij connecties met een alumnus, enkele leden van de Berliner Philharmoniker kon strikken. Zo’n zondagnamiddag op hoog muzikaal niveau lokte altijd veel volk. De receptie was gratis voor onze leden.”

“Dit jaar schakelden we over naar een nieuwe, frisse formule waarbij enkele van onze eigen artsen komen musiceerden. Dat zij veel meer zijn dan amateurs, zag je meteen op ons eerste benefietconcert in de Begijnhofkerk. De opbrengst konden we schenken aan een project rond vrouwen en voeding in Congo. De collega’s van onze zustervereniging voor ontwikkelingssamenwerking zochten voor de volgende editie al een nieuw goed doel uit. Het is voor onze leden meteen een garantie dat hun geld authentiek besteed wordt.”

“Ook trots ben ik op de middelen die ik namens Alfagen verzamelde voor de grote Vesalius-tentoonstelling in Museum M in 2014. Het werd een enorm succes en Alfagen koppelde randactiviteiten aan de expo, druk bijgewoond door onze alumni. Dit jaar namen we terug contact op met Museum M en kregen onze leden gratis toegang tot een virtuele rondleiding doorheen de tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’.”

“Sommige van onze meer vormende activiteiten organiseerden we in het verleden samen met AZW en FarmaLeuven. We delen onze geneeskundige interesse, maar leggen andere accenten, dat maakt het boeiend. Door corona staan nieuwe samenwerkingen op een laag pitje, maar ze zitten zeker in de pipeline. Ook de goede verstandhouding met de faculteit stemt hoopvol. Het enige wat ik nog kan wensen, zijn meer vrouwen in het bestuur, maar met wat geduld en toewijding komt ook dat er ooit wel van.”

Ziekenhuis- en verplegingswetenschappen: David Larmuseau: “Onze jonge en oude alumni versterken elkaar”

“Het is altijd leuk als ik een volle zaal welkom mag heten op ons een van onze debatten”, zegt David Larmuseau, voorzitter van AZW, kort voor Alumni Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen. “Aan de vooravond van de recentste parlementaire verkiezingen kwamen afgevaardigden van de grote politieke partijen, onder wie John Crombez, spreken over hoe zij stonden tegenover hervormingen in de gezondheidszorg. Ook onze avonden over de nieuwe ziekenhuisfinanciering en defederalisering van de zorg draaiden rond actuele thema’s. Er komt altijd positieve respons op.”

“Dat is ook waarom ik mijn engagement opneem: omdat ik een bijdrage wil leveren aan het parcours van alumni. Ik geloof heel hard dat wij elkaar kunnen versterken, en dat pas afgestudeerden een interessante wisselwerking kunnen opbouwen met oudere alumni. Op onze activiteiten leer je daarbovenop mensen van je eigen generatie kennen die je anders niet zou ontmoeten, bijvoorbeeld omdat ze in andere sectoren werken. Onze leden zijn actief in heel wat settingen: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra, de thuisverpleging en farmaceutische industrie. Velen zijn geïnteresseerd om kennis daaruit te delen.”

“Een deel van onze alumni komt zelfs terecht in de verantwoordelijkste functies zoals die van ziekenhuisdirecteur of verpleegkundig diensthoofd. Voor studenten is het extra interessant om met dergelijke mensen te kunnen praten. Daarom ondersteunt AZW de jobbeurs die de studentenkring ieder jaar organiseert en waarop zulke alumni hun ervaringen delen.”

“De afgelopen jaren zagen we de aanwezeigheid van jonge alumni op onze activiteiten wel afnemen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat zij veel vanop afstand kunnen leren, via online informatie of filmpjes. Het is een uitdaging waarop ik graag antwoorden wil vinden.”

Samen met FarmaLeuven

“In die zin hebben we geleerd van corona, want daardoor gingen we meer inhoudelijke sessies streamen, wat handig bleek voor recent afgestudeerden en alumni uit pakweg West-Vlaanderen of Limburg die dan niet meer in de file moesten gaan staan om een lezing in Leuven bij te wonen. Ik zeg zeker niet dat we naar een volledig digitaal aanbod moeten evolueren, daarvoor is het te fijn en te belangrijk om elkaar fysiek te ontmoeten, maar een wisselwerking tussen live en online lijkt me perfect mogelijk.”

“Ik zou daarbovenop graag iemand aantrekken die de nodige behendigheid met sociale media heeft en zich daarin kan uitleven. Dat kan een mooie aanvulling vormen op het nieuwe KU Leuven Connect-platform. Ik ben vrij positief over de rol dat dat kan spelen eens we volgend jaar ons normale leven weer opnemen.”

“Wat intussen wel al gerealiseerd is, is een verjonging van onze bestuursleden. De helft van hen zijn alumni die pas de laatste vijf, zes jaar afstudeerden. Ze interviewden al heel wat oudere collega’s voor onze website, allemaal oud-studenten die nu een leidinggevende functie hebben en hun visie over hedendaagse uitdagingen en veranderingen met ons delen.”

"Natuurlijk kunnen we onze achterban nog vergroten, bijvoorbeeld door samen te werken met andere kringen. In het verleden organiseerden we met FarmaLeuven al een inhoudelijk debat en bezochten we samen imec. Zo verruim je je publiek en je kennis, al was het maar omdat je thema’s aansnijdt die je misschien zelf niet of maar deels zou hebben aangesneden. "

“Bij sommige van hen gingen we in pre-coronatijden fysiek op bezoek omdat we overtuigd zijn dat alumni altijd kunnen leren van goede casussen. Zo bezochten we al eens een nieuw woonzorgcentrum met allerlei opties en een ziekenhuisafdeling met nieuwe telematica. We vinden er meestal een aardig groepje geïnteresseerden voor, net als voor onze terugkommomenten.”

“Natuurlijk kunnen we onze achterban nog vergroten, bijvoorbeeld door samen te werken met andere kringen. In het verleden organiseerden we met FarmaLeuven al een inhoudelijk debat en bezochten we samen imec. Zo verruim je je publiek en je kennis, al was het maar omdat je thema’s aansnijdt die je misschien zelf niet of maar deels zou hebben aangesneden. Het waren voor AZW positieve ervaringen, dus we zijn vragende partij om het vaker te doen.”

“Daarvoor hebben we natuurlijk genoeg mankracht nodig. We kunnen niet klagen over onze vrijwilligers, maar het is belangrijk dat een vereniging in beweging blijft. Nieuwe, gemotiveerde alumni mogen zich dus altijd melden. Ze kunnen bijdragen aan de positieve meerwaarde van onze kring: dat mensen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Waarom zou je dat niet willen doen?”

Logopedische en audiologische wetenschappen: Inge Zink: “We zoeken de gulden middenweg tussen onze alumni multidisciplinaire en gespecialiseerde input geven”

“‘Een crashdieet is niet gezond voor de stem.’ Onder zo’n krantenkop staat dan een artikel over een zanger die fel vermagerde en plots niet meer zo goed kon zingen. Het is zeker een meerwaarde om zulke weetjes te toetsen aan feitelijkheden en dus doen we dat graag in onze nieuwsbrief”, zegt Inge Zink, voorzitter van LAW, de alumnikring voor logopedische en audiologische wetenschappen. “We zetten in die communicatie ook graag ook graag ons onderzoek en onderwijs in de kijker, ervaringen van personeelsleden en studenten of informatie over nieuwe aanstellingen.”

“Een laatste, maar zeker niet onbelangrijk onderwerp vormen de stageopdrachten van onze studenten. In hun eerste masterjaar krijgen ze van hun stageplaats de vraag om een topic uit te werken dat vaak praktijkgericht is. Zo zijn er rekenoefeningen in verschillende niveaus op de markt, maar hebben wij logopedisten soms nog een tussenniveau nodig voor kinderen met dyscalculie. Dat kunnen stagiairs dan ontwikkelen. Omdat hun werk nuttig kan zijn voor heel wat alumni berichten we erover in onze nieuwsbrief.”

“Informeren vind ik sowieso een belangrijke taak van een alumniwerking. Daarom organiseren we vanuit de opleiding een jaarlijks symposium, niet specifiek voor alumni, maar zij vormen wel een grote doelgroep. Alumni nemen soms ook de rol op van masterproef-begeleider. Ze mogen onderzoeksvragen aanreiken, waarna onze docenten bekijken of die geschikt zijn en er een promotor van KU Leuven aan te koppelen is.”

“Daarnaast zijn veel van onze alumni stagebegeleiders. Onze studenten moeten minimaal 600 uur stage lopen in diverse settings met diverse patiëntenpopulaties vooraleer ze hun erkenning van het RIZIV krijgen. Dat geldt zowel in de richting logopedie als audiologie dus voor beide domeinen hebben we heel wat stageplaatsen nodig.”

Klein en hecht

“Zo’n tastbare, hechte band met alumni vind ik persoonlijk belangrijker dan dat ze betalend lid van onze kring zijn. Daarom hebben we recent besloten om de vzw-structuur van LAW op te geven – die levert ons meer praktische beslommeringen op dan iets anders – en gewoon alle afgestudeerden op te nemen in onze werking.”

“Het is ook het nieuwe beleid van KU Leuven, dat ons met het Connect-platform een goed instrument in handen geeft. We houden nu wel Excel-lijsten bij, maar in de toekomst kunnen we hopelijk meer en correctere gegevens van alumni verzamelen en zo een nog groter deel van hen bereiken. Wij hebben onze alumni nodig, maar van onze kant willen we hen graag iets bieden. Die fijne interactie hopen we in de toekomst nog verder uit te bouwen.”

“Tot nu toe kregen onze leden korting op reünies en het jaarlijkse alumni-etentje. Omdat we dat organiseren in Leuven op een weekavond is het voor weinig mensen haalbaar, maar met wie er is, is het altijd aangenaam herinneringen ophalen en ervaringen uitwisselen. Dat is het voordeel van een kleine kring te zijn: je ontwikkelt een hechte band en kunt elkaar heel specifieke weetjes meegeven.”

“Het is een mooie aanvulling dat onze alumni interessante informatie van de faculteit kunnen krijgen. Veel logopedisten werken samen met tandartsen en artsen en willen dus op de hoogte blijven van nieuwe medische ontwikkelingen. Als kring zoeken we een gulden middenweg tussen dat multidisciplinaire en gespecialiseerde input. Het lijkt me perfect mogelijk.”

“Toen we in 2016 een feestelijk symposium voor 50 jaar LAW hadden, waren alumni alvast enthousiast over de hervorming van onze master en daaropvolgend onze bachelor. Veel afgestudeerden waren erbij, dus het was een mooi moment om samen te kijken naar verleden, heden en toekomst. Nadat we onze plannen uit de doeken gedaan hadden, stapten sommige oud-studenten op me af en zeiden: ‘Waw, er is zoveel veranderd sinds mijn tijd dat ik opnieuw zou willen studeren’. Die spirit wil ik vasthouden.”

Tandheelkunde: Toon De Laat: “Het feest in de Faculty Club voor de laatstejaars is een aangename intrede in onze vereniging”

Voor de oudste, nog actieve kringbestuurder moeten we wellicht bij LUTV zijn, de Leuvense Universitaire Tandheelkundige Vereniging. Daar zetelt professor Guido Vanherle als erevoorzitter in het bestuur. Hij is 82, maar pleegt nog altijd stukken in het kringblad Tandheelkundige Tijdingen. “Hij is met recht en reden fier op de alumniwerking die hij in 1968 uit de grond heeft gestampt”, zegt Toon De Laat, voorzitter sinds 2007.

“Ik vind het belangrijk dat mensen de kans krijgen elkaar te ontmoeten, zeker tandartsen die tot voor kort altijd alleen tussen hun vier muren werkten. LUTV biedt hen mogelijkheden tot uitbreken. Een van de belangrijkste is ons Apollonia-banket, met telkens zo’n 200 gasten. Het gaat door in de Faculty Club, want tandartsen werken niet alleen in de mond, ze gebruiken die ook graag op gastronomische wijze. Ook voor ons 50-jarige jubileum in 2018 voorzagen we in een groot wandelbuffet. Bij die feestelijke gelegenheid maakten we nog meer stemming dan anders, bijvoorbeeld met een optreden van een trapezedanseres. Achteraf kregen we kaartjes van mensen die het fantastisch vonden. Zo’n erkentelijkheid is fijn.”

“Gelijkaardige hoogtepunten van plezier zijn onze congressen en onze driejaarlijkse groepsreizen, die ons bijvoorbeeld al naar Indonesië, Chili, China, Vietnam en, twee jaar geleden, Tanzania brachten. De deelnemers gaan mee omdat ze het een interessante formule vinden en elkaar al kennen van andere LUTV-activiteiten.”

“Het sociale vormt een belangrijke pijler van onze vereniging. We brengen in Tandheelkundige Tijdingen, dat overigens aan zijn 48ste jaargang toe is, naast gedegen wetenschappelijke bijdragen ook familiaal nieuws, doen verslag van reünies, promotieplechtigheden en de sportdagen van de studenten. Daarvoor sponsort de kring trouwens. Ook tijdens hun jaarwerking, bijvoorbeeld met Sinterklaas, mag de studentenvereniging bij ons aankloppen. Alle vierdejaars krijgen sowieso ons tijdschrift zodat ze het bestaan van LUTV ontdekken.”

LUTV Helpt

“Nu ze vaker in groepspraktijken werken, hebben jonge alumni minder nood aan LUTV-bijeenkomsten, maar we willen hen toch inschrijven in onze traditie van elkaar zien in een inspirerend kader. Daarom organiseren we voor alle pas afgestudeerden een feest in de Faculty Club, bij wijze van aangename intrede in onze vereniging.”

“Het lidmaatschap biedt hen heel wat: korting op een heel aantal cursussen georganiseerd door het departement en op onze eigen congressen. De voorjaarseditie aan de kust trekt gemakkelijk 200 leden, de najaarsvergadering op Gasthuisberg meestal meer dan 400. Dat zijn toch aardige groepen die door onze sprekers bijgepraat worden over actuele onderwerpen. Wie niet graag afzakt of er niet geraakt, kan een toegankelijk congresverslag lezen in ons tijdschrift. Zo blijven ook zij bij over state-of-the-art-technieken en recente ontwikkelingen. Wij brengen die zonder commerciële insteek, iets wat bij andere tijdschriften soms een probleem vormt.”

“We streven naar een hoog, inhoudelijk niveau door verslag uit te brengen van doctoraatsverdedigingen en bewerkingen van masterproeven op te nemen. De best te verwerken thesis bekronen we met een mooie geldprijs – 750 euro voor de winnaar – waardoor we alweer de overgang van student naar collega willen stimuleren.”

“Omdat we een grote vereniging zijn met 1.200 leden die 95 euro lidgeld per jaar betalen – voor gepensioneerden en jongeren is het de helft – kunnen we het ons veroorloven extra’s toe te kennen. LUTV Helpt is bijvoorbeeld een programma waarmee we jaarlijks 2.500 euro toekennen aan een initiatief dat tandheelkundige zorg toegankelijk maakt voor de meest kwetsbaren. We bekroonden al Tandartsen van de wereld en vorig jaar een initiatief in Afghanistan. Schenkingen van leden blijken dan weer moeilijker. We willen hen motiveren om bij te dragen, net zoals KU Leuven in het algemeen dat wil, maar ik heb de indruk dat we in België nog niet rijp zijn voor de Angelsaksische aanpak.”

“Waar we nooit handen tekortkomen, is in ons bestuur. Onze vijftien man sterke groep staat zonder morren om half acht klaar als we een congres moeten opbouwen. We voeren onze taken uit in een conviviale sfeer en werden een goede vriendengroep.”

“Ik kan alleen maar hopen dat het nog lang zo blijft. LUTV moet natuurlijk mee evolueren met de tijd en zal dus misschien moeten gaan Twitteren en Facebooken. Gelukkig hebben we sinds vorig jaar een jong bestuurslid. We hopen dat er velen volgen. Zo is de toekomst van onze vereniging verzekerd.”

Interview: Katrien Steyaert


Ander nieuws