“De terugkoppeling vanuit apotheek en industrie willen we nog intensifiëren”

09 dec 2020

Bovenop gewaardeerde postuniversitaire vorming en ontspannen afterworkparty’s biedt FarmaLeuven sinds kort interdisciplinaire lezingen aan. “Anno 2020 moeten we vanuit de alumnikring meer dan ooit maatschappelijk relevante vragen opnemen.”
 
“Maggie De Block, Jo Vandeurzen, WHO-directeur Hans Kluge: allemaal kwamen ze de voorbije jaren voor onze alumni spreken”, zegt Hilde Deneyer trots. Ze is sinds 2014 voorzitter van FarmaLeuven, vanuit het idee dat het fijn is iets terug te geven aan je alma mater.

Haar eerste wapenfeit was een grote denkoefening om de toen sluimerende alumniwerking nieuw leven in te blazen. “We zetten ons netwerk weer op de kaart met een speciaal event, waar onder meer Maggie De Block, toen minister van Volksgezondheid, het publiek toesprak en Rudi Pauwels, topwetenschapper en ondernemer, als bijzonder alumnus het podium kreeg. Aansluitend was er een fijn dansfeest, dus voor mij is het een topherinnering.”

“Sindsdien probeert FarmaLeuven ook inhoudelijk te versterken”, weet decaan Paul Declerck. “De belangrijkste realisatie is de verdere uitbouw van onze postuniversitaire vormingscyclus. Tijdens vier tot zes avondlezingen verspreid over het jaar komen pathologiegebonden thema’s aan bod, maar nemen we ook ruimere insteken, bijvoorbeeld rond geïntegreerde zorg. Onze sprekers pakken het niet te theoretisch aan, zodat de alumni er bijvoorbeeld in hun apotheek concreet mee aan de slag kunnen. Als faculteit hou je niet alleen uit sympathie contact met al wie hier ooit passeerde, maar wil je hen ook vormingen aanbieden die relevant zijn voor hun carrière. Dat er gemiddeld meer dan 200 mensen inschrijven, bewijst dat er vraag naar is.”

“Omgekeerd kunnen alumni de faculteit helpen door hun professionele ervaringen te delen met onze studenten en professoren, bijvoorbeeld tijdens gastcolleges, of door stageplaatsen aan te bieden en feedback te geven als we onze opleidingsprogramma’s aanpassen. Zowel mensen uit de apotheek als de industrie geven aan hoe de opleiding aangepast kan worden aan de noden van het werkveld. Dat inspireert ons.”

“In mijn ogen moeten we de terugkoppeling intensifiëren. Zo willen we onze masterstudenten geneesmiddelenontwikkeling meer kansen op internationale uitwisselingen bieden en dat is natuurlijk het best te organiseren als je lokale alumni als contactpersonen hebt. Het zal een werk van lange adem zijn om onze uitgezwermde afgestudeerden terug te vinden, maar ik heb goede hoop dat het nieuwe KU Leuven Connect-platform ons daarbij zal helpen.”

Carrièreavonden

Wat nu al een stevige geschiedenis heeft, is de uitreiking van de FarmaLeuven Prijs – voor de beste masterproef – en twee studiebeurzen – bestemd voor wie een specialisatieopleiding wil volgen. Roel Teughels is voorzitter van de min-33-jarigen-vleugel van FarmaLeuven en is zelf nog maar vier jaar afgezwaaid. “De studententijd doorworstel en beleef je samen met je collega’s, dus het zou zonde zijn om daarna uit elkaar te groeien. In onze drukke levens is het natuurlijk altijd gemakkelijker om af te spreken als iemand het initiatief neemt. Dat is precies wat we met Jong FarmaLeuven doen: we verlagen de drempel en brengen recent afgestudeerden samen in een ontspannen sfeer.”

“Twee, drie keer per jaar organiseren we afterworkparty’s en daarbij grijpen we graag terug naar onze tijd in Leuven. Toen we eens zo’n fuif in café The Seven Oaks organiseerden, wilden verrassend veel mensen die plek vol herinneringen én elkaar nog eens terugzien. Onze tweejaarlijkse quiz is even populair. Er schrijven bijna altijd 40 ploegen in.”

"De studententijd doorworstel en beleef je samen met je collega’s, dus het zou zonde zijn om daarna uit elkaar te groeien. In onze drukke levens is het natuurlijk altijd gemakkelijker om af te spreken als iemand het initiatief neemt. Dat is precies wat we met Jong FarmaLeuven doen: we verlagen de drempel en brengen recent afgestudeerden samen in een ontspannen sfeer."

“Daarom vinden we het belangrijk om Jong FarmaLeuven het podium te geven tijdens de promotieviering”, zegt Deneyer. “Dan kunnen ze hun werking pitchen in een speech. Wij als bestuur zorgen ervoor dat de pas afgestudeerden automatisch lid worden van de vereniging voor de rest van het kalenderjaar.”

“Jammer genoeg lijken de jongste alumni de voorbije jaren wat minder engagement te tonen”, zegt Teughels, “maar dan zetten wij daar gewoon extra inspanningen tegenover. Enerzijds houden we de band met de studentenvereniging scherp zodat mensen van daaruit gemakkelijk kunnen doorstromen, anderzijds houden we voor tweedemasterstudenten geregeld carrièreavonden. Daar krijgen ze workshops cv schrijven en kunnen ze met ons, Jong FarmaLeuven-bestuursleden, praten die uiteenlopende jobs uitoefenen. De studenten die de specialisatie farmaceutische zorg kiezen worden tijdens hun laatstejaarsstage perfect op het werkveld voorbereid, maar wie de industrie in wil, zit soms nog met vragen. Die kunnen ze dan aan ons stellen. Na zulke avonden krijgen we altijd positieve feedback.”

Complementaire expertise

Ook FarmaLeuven wil bijdragen aan het professioneel netwerk van zijn leden door bijeenkomsten te organiseren die een interessante omgeving koppelen aan dito inhoud. “In 2017 vormde Museum M het decor voor een middag over farmaco-economie”, vertelt Deneyer. “Dirk Rademaekers, vandaag hoofd van de nationale taskforce rond het covid-vaccin, kon toen heel wat alumni warm maken. Het jaar erop herhaalden we de formule, maar dan rond het thema reorganisatie van de eerstelijnszorg – toen was Jo Vandeurzen een van de sprekers – en in 2019 rond het thema digitale transformatie. Dat gebeurde telkens in samenwerking met Alfagen en AZW, de alumniverenigingen van Geneeskunde en Ziekenhuiswetenschappen.”

‘Daarmee benutten we niet alleen de interdisciplinariteit, we benadrukken ze ook’, vindt Declerck. ‘Mensen met complementaire expertise, bijvoorbeeld gezondheidswerkers en ingenieurs, tillen elkaar naar een hoger niveau.”

“Precies daarom is het een van FarmaLeuvens belangrijkste toekomstambities om zulke samenwerkingen met andere kringen te verduurzamen”, zegt Deneyer. “Het moment is er rijp voor, want sinds de komst van covid kijken mensen meer over grenzen en denken ze meer dan ooit na over maatschappelijke vragen. Die moeten wij als alumnivereniging mee opnemen, vind ik.”

“In die zin was ik heel blij dat ik recent werd gecontacteerd door VBI (de alumnivereniging van de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen Biochemie en Biowetenschappen, red.). Op hun volgende forumavond over covid-vaccinatie mogen wij als FarmaLeuven een insteek komen geven. Onze leden leren op die manier niet alleen collega-alumni kennen, ze krijgen ook de bijbehorende inzichten uit andere werkvelden mee. Alleen zo kom je anno 2020 tot een rijk aanbod voor alumni. Als KU Leuven Connect aan zulke evenementen dan nog eens extra visibiliteit geeft, zitten we echt op het goede spoor.”

Interview: Katrien Steyaert


Ander nieuws