“Andere kringen benijden ons om ons aantal leden en hun engagement”

De samenwerking tussen de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, haar alumni én studenten loopt zo vlot dat er geregeld nieuwe initiatieven ontstaan, gaande van VBI Drinks en de Prijs van de Facultaire Senaat tot fundraising en een proffencast.
 
“We hadden al vijftig stoelen extra voorzien en het Landbouwinstituut was nog te klein”, vertelt Stef Aerts als hij een van zijn geliefde alumni-herinneringen ophaalt. “We schrijven 2016 en we organiseerden de eerste editie van onze Student Research Awards, de reboot-versie van onze wegdeemsterende thesisprijzen. Het nieuwe concept was gevraagd én bedacht door onze jongerenvleugel van VBI, voluit de vereniging voor alumni van de Faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen Biochemie en Biowetenschappen van KU Leuven.”

“Ik ben al jaren voorzitter van de kring uit een soort onverklaarbare drang tot verantwoordelijkheid. Maar het is altijd plezant, ook toen tijdens die finale. Vier laureaten mochten hun werk voorstellen voor een jury van eminente alumni en voor de aanwezige supporters. Zij stonden vijf rijen dik in de gangen – best imposant en totaal onvoorzien. Intussen zijn we uitgeweken naar het Thermotechnisch Instituut, waar we bij elke editie tussen de 150 en 200 mensen ontvangen. De studentenkring LBK zorgt voor de catering en service.”

De sfeer van enthousiasme en samenwerking klinkt zeer herkenbaar voor Christophe Courtin, tot voor kort vicedecaan en academisch verantwoordelijke voor onder meer de alumniwerking. In een vorig leven was hij bovendien een van de trekkers van de VBI-vernieuwing rond de jaren 2007. “De leeftijdskloof tussen de oudere alumni-garde en de pas afgestudeerden was groot geworden, vandaar dat we Jong VBI oprichtten. Op ons eerste wapenfeit, de Dag van de Bio-ingenieur, kijk ik nog altijd met een zeer leuk gevoel terug. We ontwierpen een knaloranje T-shirt dat mijn zoon van achttien nog altijd draagt.”

“De BIR-dag, zoals wij hem noemen, is een gezamenlijk initiatief van VBI en de faculteit, ondersteund door de studentenkring LBK en de ABAP-fractie (assisterend en bijzonder academisch personeel, red.). De eerste editie trok meteen 520 mensen. Tijdens het middagprogramma konden zij de faculteit bezoeken, er waren discussies en activiteiten die ze parallel konden volgen, gevolgd door een receptie en diner in Alma 3, waar 30 à 40 kinderen op het podium dansten op Mega Mindy-muziek. Tot slot was er een cantus.”

“Dat er een speciaal kinderprogramma was, werkte zeker drempelverlagend”, zegt Ann Van Loey, de huidige academisch verantwoordelijke externe relaties van de faculteit. “Jonge alumni zijn vaak mensen met kinderen die alleen kunnen afzakken als ze hun kroost mogen meebrengen. Anno 2020 trekken de BIR-dagen nog altijd vlot 600, 700 gegadigden.”

Chouffe en bitterballen

“Dat bio-ingenieurs hun hand niet omdraaien voor grootse evenementen, heeft alles te maken met het feit dat alle actoren, van studenten tot alumni en ons facultair team, de handen in elkaar slaan”, zegt Courtin. “In het verleden ontbraken er weleens mensen om de bal aan het rollen te houden, daarom willen we nu bewust die vrijwilligers blijven voeden.”

“We zijn een zeer genetwerkte organisatie”, bevestigt Aerts. “Jong VBI werd op den duur zo groot dat zelfs zij een spin-off kregen: VBI Events, een 25-koppige jonge garde die niet zit te wachten op besturen, maar heel gefocust events wil organiseren. Ze doen dat zonder dat we erachter moeten zitten, waardoor wij parallel dingen kunnen organiseren. Door de ideeën van onderuit te laten komen, houden we bovendien de vinger aan de pols.”

“Jong VBI opent bijvoorbeeld graag een keer per maand de Gnorgl, de bar van LBK. Iedereen die zin heeft, komt af. Daarnaast plannen ze soms een specifieker evenement zoals ‘Chouffe en bitterballen’, intussen een klassieker. Vorig jaar was er zoveel volk – 200 man – dat die iets langer moesten wachten tot de bitterballen gefrituurd geraakten, maar het bleef plezant.”

"We zijn een zeer genetwerkte organisatie. Jong VBI werd op den duur zo groot dat zelfs zij een spin-off kregen: VBI Events, een 25-koppige jonge garde die niet zit te wachten op besturen, maar heel gefocust events wil organiseren."

“Jong VBI was ook vragende partij voor VBI Drinks, een nieuw idee voor kleinere lezingen – 30 à 60 man – op een originele locatie. We organiseren zeer succesvolle grotere lezingen, bijvoorbeeld over water, een maatschappelijk relevant thema dat alle bio-ingenieurs kan aanspreken, maar onze jongeren wilden aanvullend momenten waar ze in kleinere groepen kunnen discussiëren. Op de laatste VBI Drink was de spreker een jonge alumnus die werkt rond digital marketing. Hij was achteraf op de wandelreceptie gemakkelijk te benaderen.”

“Een beetje gelijkaardig gaat het eraan toe op onze Start to Work-avonden, waar relatief recent afgestudeerden aan studenten vertellen hoe ze hun eerste stappen in het werkveld hebben gezet. De laatstejaars vinden het minder intimiderend om aan hen vragen te stellen dan aan een CEO met 30 jaar ervaring. We hebben nooit moeite om alumni bereid te vinden om mee te werken. Zij hielden meestal zo’n positief gevoel over aan hun faculteit dat ze met plezier iets teruggeven.”

The extra mile

“Onze sterke studentenwerking legt de basis voor een dito alumniwerking”, weet Van Loey. “Op de BIR-dagen helpen veel laatstejaars mee die daar al zien hoe fijn die terugkommomenten zijn en die dus niet uit de lucht vallen als je hen over de alumniwerking vertelt.”

“Dat ongeveer 1.000 van de 7.000 alumni betalend lid van VBI zijn – een cijfer waar veel kringen ons om benijden, denk ik – komt voor een deel omdat we de pas afgestudeerden en laatstejaars sterk betrekken”, vult Courtin aan. “Recent is er voor hen een nieuwe aanmoediging in het leven geroepen: de Prijs van de Facultaire Senaat, voor studenten die the extra mile liepen, bijvoorbeeld door in het buitenland ervaring op te doen, een vrijwillige zomerstage te volgen of workshops te geven aan internationale studenten in Leuven.”

“De prijs wordt uitgereikt door de Senaat waarin tien à twaalf alumni zetelen. Ze komen uit een grote diversiteit aan sectoren en denken mee over de toekomst van onze opleidingen, kwaliteitsborging en mogelijke samenwerkingen. Ze doen dat puur uit engagement en dat is voor ons als faculteit heel verrijkend.”

Aerts knikt. “Alumni zijn goed geplaatst om de opleidingen een spiegel voor te houden, in de positieve zin van het woord, en ervoor te zorgen dat die aansluiting blijft vinden bij de noden en verwachtingen van het professionele veld.”

“In de nabije toekomst zullen er, alweer op initiatief van de Facultaire Senaat, extra-curriculaire debatten worden georganiseerd”, weet Van Loey. “Daarin zullen enkele Senaatsleden toekomstvisies aandragen vanuit de velden waarin ze werkzaam zijn: de voedingssector, de landbouw, de farmaceutische industrie, samenwerkingen met het Zuiden.”

Universiteitsbos en World Food Program

“Voor de snel groeiende groep van internationale alumni willen we in de toekomst meer doen dan hen jaarlijks onze Engelstalige nieuwsbrief bezorgen”, vervolgt Van Loey. “We hopen dat het nieuwe KU Leuven Connect-platform ons zal helpen om onze connecties beter uit te bouwen. We plannen er alleszins frequenter nieuws op te posten dat ook voor internationale alumni interessant is.”

“Aan het Amerikaanse alumni-model zijn we in Leuven nog niet toe”, denkt Aerts. “Tot die tijd houdt VBI het bij bescheiden fondsenwerving. De laatste jaren trekken we een deel van de lidgelden, zo’n 2.000 euro, uit voor steun aan goede doelen die bio-ingenieurs nauw aan het hart liggen. Zo droegen we al bij aan de aanplanting van het Universiteitsbos, aan een weeshuis in Tanzania opgericht door een alumnus en aan het World Food Program. Naar aanleiding van de recente Nobelprijs hebben we dat bedrag zelfs verdubbeld. Onze alumni reageren altijd positief op zulke initiatieven.”

Dat geldt ook voor VBI’s nieuwste aanwinst: de proffencast. “Die wordt gemaakt door Niels Langenaeken, een post-doc die zich sterk engageert als VBI-secretaris”, zegt Courtin. “Hij doet dat zeer goed. Drie van onze proffen vertelden in zijn podcast al over het belang en de impact van hun onderzoek, maar ook over hun studententijd en persoonlijke interesses. Het is een format dat weer inspeelt op de herkenning en het sociale en dat tegelijk inhoudelijk sterk en eigentijds is – typisch voor onze alumni.”

Interview: Katrien Steyaert
 

Ander nieuws