“Samen met alumni de Brusselse WTC 1-toren bezetten was memorabel”

09 dec 2020

De hoge opkomst bij lezingen door toparchitecten of op jurydagen bewijst dat alumni-architecten zeer geïnteresseerd blijven in het DNA van hun faculteit. "We mikken voor de afgestudeerden op een toekomst met nog meer schwung en eigenzinnigheid", zegt decaan Dag Boutsen.

“Iraniërs, Chinezen, Indiërs, Brazilianen: het aandeel niet-Europese studenten aan onze faculteit is de laatste vijf jaar ontploft”, vertelt de decaan. “We zijn natuurlijk heel blij met die onwaarschijnlijke groei, maar het zorgde er wel voor dat we wat vertraging opliepen in de uitrol van ons alumninetwerk. Hen allemaal bij elkaar houden is interessant, maar niet evident.”

“Er zijn nog redenen waarom we geen echte alumnikring hebben. Ten eerste heeft onze opleiding een van de hoogste studiebelastingen die er bestaan, waardoor studenten geen tijd hebben voor een studentenvereniging en zich later dus ook weinig geroepen voelen om mee te werken aan een alumnikring. Ten tweede belanden ze na hun studie vaak abrupt in de moeilijke architectenwereld die tegenwoordig erg gebaseerd is op wedstrijden. Collega-studenten worden plots vijanden, en dat eilandgevoel wordt alleen maar versterkt door de verplichte aansluiting bij de Orde van Architecten, een zwakke, oubollige structuur die de verbinding allesbehalve aanwakkert.”

Maar een architect zou geen architect zijn als hij niet op zoek ging naar creatieve oplossingen, weet Renke Bouwen, stafmedewerker pr en communicatie van de faculteit en bevoegd voor alumnibeleid. “De laatste jaren hebben we geëxperimenteerd met allerlei initiatieven. We merken dat er veel interesse is voor onze lezingenreeksen, die toegankelijk zijn voor afgestudeerden, maar ook voor externen en studenten. Toen we de Britse Rachel Armstrong of het Londense collectief Assemble te gast hadden, kwam daar zeer veel volk op af.”

“Ook in andere workshops krijgen alumni nieuwe input voor hun eigen ontwerpen, en onze wekelijkse nieuwsbrief waarin we vacatures en stage-oproepen bundelen vinden ze een even fijne extra service. Binnenkort hopen we die communicatie nog efficiënter te laten verlopen via het nieuwe platform KU Leuven Connect.”

Teamspirit

“Het grootste succes tot nu toe zijn de jurydagen, waarbij studenten hun masterproef-projecten voorstellen aan externe experten”, zegt Bouwen. “Daarna volgt een barbecue die makkelijk 300 aanwezigen trekt, waarvan ongeveer een derde alumni. De organisatie ervan wordt voor ons bijna te groot, maar dit is een te fijn moment om te missen.”

“We hebben hierin een lange traditie, al zit er de laatste jaren steeds meer schwung in”, beaamt de decaan. “Voor onze meer dan 300 laatstejaars nodigen we zo evenwichtig mogelijk samengestelde jury’s uit – man, vrouw, jong, oud, nationaal, internationaal. We kunnen er als faculteit telkens heel veel alumni bij betrekken, die op die manier deel gaan uitmaken van de teamspirit die op zulke einddagen ontstaat.”

"Het zijn thema’s waarin we sterk staan, waarmee we ons willen blijven profileren en die telkens bijdragen tot een sterk groepsgevoel. Daardoor zijn die studio’s een hele knappe, inhoudelijke manier om de betrokkenheid bij onze afgestudeerden van beide kanten te versterken."

“Er zijn telkens curatoren die studio’s om zich heen verzamelen rond een van onze specifieke engagements zoals craftmanship en urban cultures. Het zijn thema’s waarin we sterk staan, waarmee we ons willen blijven profileren en die telkens bijdragen tot een sterk groepsgevoel. Daardoor zijn die studio’s een hele knappe, inhoudelijke manier om de betrokkenheid bij onze afgestudeerden van beide kanten te versterken.”

“Er wordt ook ontzettend veel over gepubliceerd, met name op onze blog, die intussen uitgroeide tot een soort Wikipedia met een schat aan ideeën en output. De komende maanden willen we dat archief nog meer uitdragen, onder andere door de look and feel ervan te gebruiken in een vernieuwde alumni-nieuwsbrief. Dankzij die outreach kunnen we de band warm blijven houden.”

Events 24 hoog

Voor de komende jaren is de centrale vraag voor Bouwen: wat kunnen alumni en faculteit voor elkaar betekenen? “We hebben het gevoel dat als wij vanuit de faculteit allerlei activiteiten bedenken dat misschien niet de juiste manier is om onze afgestudeerden te betrekken. We willen hen zelf een rol laten spelen, door een adviesorgaan op te richten waarin ze hun ideeën op tafel kunnen leggen en wij die van ons kunnen aftoetsen.”

“Zo willen we graag weten hoe we ons navormingsaanbod kunnen bijschaven zodat dat nog relevanter wordt voor afgestudeerden en het hen nog beter op de hoogte houdt van nieuwe wendingen binnen het vakgebied. Omgekeerd kan een sterke band met het werkveld ervoor zorgen dat wij als faculteit onze maatschappelijke impact vergroten. We hebben niet alleen de intentie om onze studenten gebouwen te laten ontwerpen die misschien moeten worden gezet, maar zeker ook om hen kritisch te laten reflecteren over actuele problemen.”

“In dat verband”, zegt de decaan, “vermeld ik graag dat KU Leuven partner is in een zeer interessant Europees project: Architecture’s Afterlife, een Europese, nooit eerder zo breed gevoerde survey over de werkzaamheden van al wie architectuur studeerde, en de belangrijkste competenties die ze verwierven in die opleiding. Het zal zeer interessante informatie opleveren, ook voor de eeuwige discussie of architecten in de eerste plaats kundig dan wel creatief moeten zijn.”

“Het beestje heeft alleszins een eigenzinnige aard, maar daaruit vloeien ook de meest memorabele momenten voort. In 2019 konden we de 24ste verdieping van de WTC1-toren in Brussel bezetten net voor die zou worden gerenoveerd. Anderhalf jaar lang organiseerden we daar met zicht op de hele stad studio’s en publieksevents. De bijzondere plek genereerde heel wat belangstelling, niet in het minst bij alumni. Ik ben er zeker van dat zij onze volgende ideeën – iets met een laboratorium, Gent en uitbreken; meer verklap ik nog niet – even aantrekkelijk zullen vinden. We zien de toekomst rooskleurig in.”

Interview: Katrien Steyaert
 


Ander nieuws