Oproep kandidaatstelling Eos Pipet 2021 _ Eos en Jonge Academie

30 nov 2020

Zoals elk jaar deze periode, starten Eos en Jonge Academie hun zoektocht naar de meest beloftevolle jonge onderzoeker voor 2021. De Eos Pipet bekroont een jonge, beloftevolle onderzoeker die in Vlaanderen actief is. Met deze award willen de organisatoren wetenschap en technologie op een positieve manier onder de aandacht van het grote publiek brengen. In mei 2021 wordt de zevende Pipet uitgereikt, maar het is nog een beetje onzeker hoe en wanneer dit net zal gebeuren.

 

Kandidaturen mogen verstuurd worden voor 14 december naar lothe.ramakers@kuleuven.be

 

Na een screening door de redactie van Eos wordt een longlist voorgelegd aan een onafhankelijke vakjury van wetenschapsjournalisten en leden van de Jonge Academie (onder voorzitterschap van een prominent figuur), die vijf laureaten en een winnaar aanduidt.

 

Het opzet van Eos Pipet en een invulformulier voor kandidaatstelling vinden jullie bijgevoegd. De voertaal is Nederlands, maar iedereen die voldoet aan de criteria, kan kandideren.


Ander nieuws