Fonds zamelt geld in voor onderwijstools die samenwerking bevorderen tijdens coronacrisis

18 nov 2020

Samenwerken is een essentiële leerervaring, maar zorgt in tijden van corona voor de nodige uitdagingen. Daarom wil het Fonds voor Preventief Erfgoedbehoud 16 000 euro inzamelen om de aankoop van een groot interactief touchscreen te bekostigen. Zo kunnen studenten van de internationale Master of Conservation of Monuments and Sites nauw blijven samenwerken, ook vanop 1,5 meter afstand.

Al meer dan veertig jaar organiseert het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) de gerenommeerde Master of Science in Conservation of Monuments and Sites (MCMS) aan KU Leuven. In dat interdisciplinaire programma bestuderen groepen internationale studenten hoe cultureel erfgoed kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de omgeving waarin we leven.

Tijdens hun studies werken de studenten intensief samen in kleine groepen om zich te verdiepen in de wereld van internationaal en lokaal erfgoed. En daarin ligt ook de kracht van de masteropleiding: de nauwe samenwerking tussen studenten met diverse professionele en culturele achtergronden. Inmiddels telt de opleiding al meer dan 800 alumni uit alle uithoeken van de wereld.

Coronaproof samenwerken

Nu het leeuwendeel van de onderwijsactiviteiten online verloopt, is les volgen, studeren en zeker samenwerken geen vanzelfsprekendheid. Toch wil de universiteit vermijden dat de kwaliteit van de opleiding moet inboeten door de coronacrisis.

Daarom heeft het Departement Architectuur een groot interactief touchscreen aangekocht, dat in een studio in het Kasteel van Arenberg zal komen te staan en de samenwerking tussen studenten, zowel op campus als vanop afstand, faciliteert. Het departement hoopt zo die unieke manier van samen leren en studeren – die eigen is aan de masteropleiding – te vrijwaren. Voor de thesisstudenten in de laatste fase van hun opleiding zal het interactief scherm ook toelaten effectief te overleggen met promotoren en medestudenten vanuit het buitenland, wat de CO2-voetafdruk van het programma blijvend zal verlagen.

Om de aankoop van dat interactief scherm te financieren, wil het Fonds voor Preventief Erfgoedbehoud geïnitieerd door Janssen Pharmaceutica het volledige bedrag van 16 000 euro inzamelen. Het fonds roept de oud-studenten van de opleiding – en alle andere alumni van KU Leuven – op om mee hun schouders te zetten onder het project en de studenten van vandaag een net zo rijke ervaring te bieden die zij vijf, tien of veertig jaar geleden hebben genoten.

Verankerd in ruimte en tijd

Wat is nu eigenlijk het belang van dat culturele erfgoed? En waarom is het zo belangrijk dat we het koesteren en preserveren? “Erfgoed – en met name gebouwd erfgoed – is een anker in ruimte en tijd”, aldus professor Koen Van Balen, beheerder van het Fonds voor Preventief Erfgoedbehoud. “Mensen bezoeken bepaalde plaatsen, en creëren sterke en blijvende emotionele banden met die plekken. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat plaatsen die ons nauw aan het hart liggen ook een positieve impact hebben op ons welzijn. Ze maken ons gelukkig, en dat geluk willen we delen met anderen.”

Van Stonehenge tot de Sagrada Familia. Van Sagalassos tot onze eigen universiteitsbibliotheek. Niet alleen heeft erfgoed een cultureel-historische waarde en draagt bij tot duurzame ontwikkeling maar het houdt ook onze herinneringen levend én maakt ons gelukkig. Daar houden we in deze uitzonderlijke tijden aan vast.

Uw steentje bijdragen?

Wilt u een bijdrage leveren aan het project? Dan kunt u online schenken via de website of een storting overmaken op het algemene rekeningnummer van KU Leuven BE45 7340 1941 7789 met vermelding +++400/0020/35928 +++. Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op. In 2020 haal je zelfs nog meer uit je gift.


Ander nieuws