ARTIKEL - Psychologen en pedagogen krijgen eindelijk erkenning, maar aan een prijs

10 nov 2020

Klinisch psychologen en orthopedagogen krijgen een verplicht extra stagejaar. Een eerste stap richting uniforme terugbetaling, maar de financiering van het stagejaar is nog niet rond. De tijd dringt.
Lees hierover meer in dit artikel in Veto.


Ander nieuws