Prijs beste meesterproef criminologie 2020

12 okt 2020

In academiejaar 2019-2020 werden in februari, juni en september, in totaal meer dan 170 meesterproeven criminologie verdedigd. Uit dat grote aantal met succes verdedigde meesterproeven werden uiteindelijk drie scripties genomineerd:
- Stijn Asselberghs, 'Transitional justice and reconciliation for the victims of the war in Bosnia and Herzegovina' (promotor: Stephan Parmentier)
- Frederike Sools, 'Omgaan met verontrusting in een beveiligende context: verwachtingen over het toekomstig verblijf' (promotor: Stefaan Pleysier)
- Lys Van de Voorde, 'Automutilatie in detentie: een systematische literatuurstudie' (promotor: Tom Daems)
Na rijp beraad door de jury werd de meesterproef van Lys Van de Voorde verkozen tot beste masterscriptie criminologie. In het juryrapport wordt deze keuze toegelicht.


Ander nieuws