Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige

Begin 2021 organiseert de Rechtsfaculteit van de KU Leuven opnieuw de postacademische vorming 'juridische opleiding voor gerechtsdeskundige'. Velen van hen treden immers, omwille van hun expertise, op als gerechtsdeskundige en zullen voortaan een juridische opleiding moeten volgen om nog te kunnen optreden als gerechtsdeskundige. In bijlage vind u de informatieve folder met extra informatie, het programma en de link naar de online inschrijvingsmodule.

Juridische opleidingen M&D Seminars

VRG-Alumnileden krijgen 15% korting bij inschrijving op alle M&D opleidingen (niet cumuleerbaar met andere promoties en abonnementsformule. 15% korting op prijzen exclusief btw).

We zetten alvast onze komende Virtual Classrooms en webinars van M&D in de kijker:

Virtual Classrooms

Live webinars

Abonnementen M&D Seminars

Wat past het best bij u? M&D Seminar Select, Webinar Unlimited of beide? M&DSeminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier. Ontdek hier de verschillende abonnementen.

Ontdek al onze opleidingen via www.mdseminars.be. De korting voor VRG-alumni bedraagt 15% (niet cumuleerbaar met andere promoties en abonnementsformule. 15% korting op prijzen exclusief btw). Gebruik bij uw inschrijving code VRGP15 in het veld 'opmerkingen' om gebruik te maken van deze VRG-alumnikorting.

Fiscaal-Financiële opleidingen

In deze brochure vindt u in één oogopslag een overzicht van de najaarsopleidingen van Van Belleghem 2020. Als VRG-Alumnus krijgt u korting op het aanbod van Fiscaal Informatief-Van Belleghem Opleidingen, gespecialiseerd in fiscale opleidingen voor de bank- en verzekeringssector.

Mijnwetboek.be : studienamiddagen op maat

KnopsPublishing: mijnwetboek, advocatennet en Jubel. Mijnwetboek.be organiseert studienamiddagen op maat van de juridische professional met aandacht voor actuele thema's. VRG-Alumnileden genieten van een uitzonderlijke korting van 12,50% voor onderstaande gespecialiseerde opleidingen (schrijf u in via info@mijnwetboek.be met vermelding VRG om van deze korting te kunnen genieten):

Opleidingen

  • Webinar Vastgoed in de notariële praktijk: De gemene muur en scheigrenzen - Dirk Erreygers, Nicolas Janssens en Ciara Van Kempen. Het woongebied verdicht en versnippert. De regelgeving omtrent de scheiding tussen eigendommen - die nog veelal terugvalt op het Burgerlijk Wetboek van 1804 - is daardoor meer dan ooit actueel, anderzijds vaak ook achterhaald, o.m. gelet op moderne bouwtechnieken en EPB-verplichtingen tot isolatie van gevels. Tijdens dit interactief webinar worden de zakenrechtelijke aspecten van de scheiding tussen eigendommen a.d.h.v. concrete dossiers toegelicht. Daarbij wordt de nieuwe regelgeving uit het op 31 januari 2020 gestemde Boek 3 Goederenrecht betrokken. Webinar 29 oktober 2020. Voor meer info klik hier.
  • Webinar 'Après moi le déluge?' Schuldeisers in het erfrecht - Bart Van den Bergh. Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht. Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair "af" zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht. Webinar 9 november 2020. Voor meer info klik hier.
  • Webinar Vlaams verkooprecht: fundamenten voor het notariaat - Annick Ghysens. Tijdens deze opleiding ligt de focus op het Vlaamse verkooprecht. Volgende aspecten worden helder toegelicht: het belastbaar voorwerp, de belastingplichtigen, de tarieven, de verminderingen, de vrijstellingen en de wijze van heffing. Daarbij zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan de (recente) standpunten van Vlabel. Webinar 12 november 2020. Voor meer info klik hier.

Publicaties:

  • Wetgevingsbundel Fiscaal Recht aug 2020 I+II+III+Addendum. De wetgevingsbundel Fiscaal Recht is het basiswerk voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Deze wetgevingsbundel en bevat de voornaamste wetteksten die fiscale praktijkbeoefenaren en studenten fiscaal recht nodig hebben. De opgenomen wetteksten dekken een ruimer terrein dan het fiscaal recht sensu stricto. De wetgevingsbundel bestaat uit vier aparte boekdelen, die als geheel worden aangeboden, maar ook apart verkrijgbaar zijn. Boek I, II en III vormen samen het fiscaal luik van de Wetgevingsbundel Fiscaal Recht en zijn als één geheel te zien. Zij bevatten een ruime selectie van fiscale bronnen uit de directe en de indirecte belastingen, de lokale en regionale belastingen met inbegrip van de Vlaamse codex fiscaliteit, het Europees en Internationaal belastingrecht. Auteurs: Bruno Peeters, Nicole Plets, Anne Van de Vijver, Elly Van de Velde, Eric Van Dooren, Sylvie De Raedt, Bart Peeters, Stefaan Van Crombrugge en Luc De Broe. Te bestellen via deze link.
  • European Solvency II Law 2020. This book contains all Solvency II primary source material: the coordinated Solvency II Framework Directive, the coordinated implementing measures, and the EIOPA Guidelines. A coordinated version of the recently amended EIOPA Regulation has been added to make this compilation practical and complete. The coordinated Regulation on sustainability?related disclosures in the financial services sector is included as addendum as this Regulation supplements the provisions of the Solvency II Framework Directive. Auteurs: Lieve Lowet. Te bestellen via deze link.
  • Geschiedenis en statuut van de ere-advocaat. De heer Dirk Lindemans, gewezen Stafhouder balie Brussel, licht voor het eerst het statuut van de ere-advocaat in België uitvoerig toe. Is het een 'eretitel' of kan de titel worden gevoerd door elk 'gewezen advocaat'? Is het voeren van de titel een recht of een gunst? Zijn er 'verplichtingen' verbonden aan het voeren van de titel? En eventuele rechten? Het statuut van de ere-advocaat wordt ook gekaderd in de ruimere context van eershalve titeldracht in andere beroepen en ambten. Auteur: Dirk Lindemans. Te bestellen via deze link.

Artikels Jubel:

Ander nieuws