VACATURES - Psychiatrische dagbehandeling voor jonge vluchtelingen

29 sep 2020

In een samenwerking tussen PraxisP & UPC KU Leuven start binnen enkele maanden met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) een psychiatrische dagbehandeling voor jonge vluchtelingen op. Dit zorgaanbod voor gevluchte jongeren met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid is internationaal pionierswerk! Er zal transcultureel, trauma-therapeutisch en collaboratief gewerkt worden, met een sterke focus op samenwerking met maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit de culturele gemeenschap van de jongeren. De dagbehandeling wordt ontwikkeld vanuit de samenwerking tussen het ambulante team Transculturele traumazorg aan vluchtelingen van het facultaire praktijkcentrum PraxisP KU Leuven (promotor Prof. dr. Lucia De Haene, dr. Lies Missotten & dr. Ruth Kevers), Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen en de dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie van UPC KU Leuven (co-promotor Prof. dr. Marina Danckaerts & dr. Jakob Versteele). We zijn op zoek naar een intercultureel bemiddelaar, een maatschappelijk werker, een leefgroepbegeleider, twee psychotherapeuten, een psychomotorisch therapeut en een creatief therapeut. We willen maatschappelijke diversiteit weerspiegelen in de samenstelling van het behandelteam, dus kandidaten uit een etnisch-culturele minderheidsgroep worden sterk aangemoedigd om te solliciteren.

Links naar de vacatures:


Ander nieuws