WIST JE DAT - Visum en erkenning nodig voor klinisch werk

Wist je dat je sinds eind 2019 een visum en erkenning nodig hebt om na je afstuderen op autonome wijze klinisch werk te mogen doen? Met deze erkenning wil de wetgever de kwaliteit van de activiteiten die in de WUG beschreven zijn beter kunnen garanderen voor de cliënt. Het visum krijg je van de Federale Overheid, de FOD Volksgezondheid. Je erkenning krijg je van de Vlaamse Overheid - het Agentschap Zorg en Gezondheid - nadat je je visum hebt gekregen. Alle info hierover vind je hier terug.

Ander nieuws