Zijn mensen met een psychische aandoening gevaarlijk? Of is dat een stigma?

04 sep 2020
Bart Vyncke

Bart Vyncke, Instituut voor Mediastudies, verdedigde zijn doctoraat over “De destigmatisering van mensen met een psychische aandoening: een evaluatie van de effecten van deframing en reframing 
Nieuws- en entertainment-media zouden bijdragen aan de stigmatisering door psychische aandoeningen vaak in een negatief licht weer te geven. Communicatie kan echter eveneens aangewend worden om stigma te verlagen. Dit doctoraat onderzoekt het potentieel van cultureel ingebedde frames om het stigma rond psychische aandoeningen te verlagen. Deframing verwijst naar het weerleggen van stigmatiserende denkbeelden of uitspraken (bijv. “mensen met een psychische aandoening zijn niet gevaarlijk”). Bij reframing introduceert men een nieuw denkkader, zonder te verwijzen naar stigmatiserende perspectieven (bijv. “mensen met een psychische aandoening zijn doorzetters die veel hindernissen overwinnen”).

Een samenvatting van het doctoraat vindt u hier.


Ander nieuws