De COVID-19 crisis heeft aangetoond dat veel Europese landen niet goed voorbereid zijn op het aanpakken en coördineren van dergelijke pandemie. De aanpak van de crisis was in de eerste plaats een zaak van de lidstaten, terwijl de Europese stem zwak was. Er was in de beginfase van de crisis sprake van 'coronationalisme'.

De analyse laat zien in hoeverre België, Frankrijk, Duitsland en Italië verschillende strategieën inzake crisismanagement kozen en welke factoren deze verschillen verklaren, met speciale aandacht voor hun instituties en administratie. 

Prof. dr. Geert Bouckaert, prof. dr. Steven Van Hecke, prof. dr. Davide Galli, prof. dr. Sabine Kuhlmann & dr. Renate Reiter

Lees het artikel in het Journal 'Public Administration Review'

Ander nieuws