OPROEP - Prijs Derine 2020 voor een doctoraatsproefschrift dat bijdraagt aan rechtvaardigheid

In 2020 wordt opnieuw de tweejaarlijkse Prijs Raymond Derine uitgereikt voor een doctoraatsproefschrift dat bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving. Het fonds Prof. Raymond Derine werd gecreëerd om onderzoek en studies aan te moedigen die meer rechtvaardigheid in de maatschappij beogen. Dit doel wordt geconcretiseerd door een prijs toe te kennen aan een doctoraatsproefschrift dat bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving. Het kan gaan om juridische, politieke, economische, filosofische of sociale rechtvaardigheid. Bij de beoordeling geldt de brede interpretatie van ‘meer rechtvaardigheid’.

De adviescommissie bepaalt de rangorde van de ingezonden proefschriften in functie van hun wetenschappelijke uitmuntendheid, maar ook van het engagement, de creativiteit en het innoverend vermogen waarvan deze proefschriften getuigen. De prijs bedraagt € 2.500 bruto. Het betreft een tweejaarlijkse prijs en daarom gaat het voor de prijs van dit jaar om proefschriften die zijn verdedigd in de periode tussen 15 november 2018 en 15 oktober 2020.

Meer info over de prijs en het reglement vindt u hier.

Ander nieuws