Boek over geschiedenis van Technologiecampus Gent en omgeving

06 dec 2019

Het nieuwe boek ‘Van fabrieksterrein tot Technologiecampus Gent’, een geschiedenis van het rijke verleden van de Rabotwijk, en meer specifiek van de opleiding industrieel ingenieur van de KU Leuven Technologiecampus is verschenen. Prachtige illustraties, en nooit eerder gepubliceerde documenten, foto’s en getuigenissen beschrijven hoe een oud fabrieksterrein in tweehonderd jaar tijd transformeerde tot een studentencampus met internationale allure. 

Vandaag huisvest de campus onder andere de volledige opleiding tot industrieel ingenieur, drie Engelstalige masteropleidingen en drie postgraduaten. Daarnaast zijn gerenommeerde onderzoeksgroepen actief in onder andere duurzaam bouwen, energie en automatisering (elektrische fietsen), lichttechnologie, brouwerijtechnologie, draadloze en mobiele communicatie, logistiek … Het onderzoek op de campus onderhoudt een sterke band met bedrijven in de regio.

Een voorsmaakje van het boek

“De Technologiecampus Gent is gelegen aan de rand van wat vanaf de vroege middeleeuwen de Wondelgemse meersen waren, een moerassig gebied tussen Evergem en Gent. Na de drooglegging en verkaveling van het meersengebied werd in 1810 op de huidige site van de Technologiecampus de katoenfabriek La Louisiane gebouwd. De fabriek breidde zich enorm uit, fuseerde met andere bedrijven, maar moest uiteindelijk de deuren sluiten als gevolg van de textielcrisis.

In de jaren 1960 veranderde de Rabotwijk grondig. De textielfabrieken sloten hun deuren en verhuisden naar lageloonlanden, wat zorgde voor werkloosheid, uiteenvallen van het sociale weefsel en leegstand van fabrieksgebouwen. De teloorgang van de textielindustrie duwde de bewoners van de Rabotwijk in armoede.

Met de komst van de Katholieke Industriële Hogeschool van Oost-Vlaanderen (K.I.H.O.) op de site van de Louisiana in 1979, vestigde de eerste nieuwe speler zich in de Rabotwijk. De site werd door afbraak-, renovatie- en nieuwbouwwerken getransformeerd van een bouwvallig leegstaand fabrieksgebouw tot een aantrekkelijke technologiecampus voor 1500 K.I.H.O.-studenten. (…) Met de komst van de K.I.H.O. werd het voor het stadsbestuur interessant om investerings- en herstructureringsprogramma’s op te zetten in de Rabotwijk.

De Technologiecampus Gent heeft met de opleiding tot industrieel ingenieur (…) meer dan ooit de ambitie om zijn bijdrage aan de regio hoog te houden: (…) door samenwerking met bedrijven in onderzoek en innovatie de toekomst mee vorm te geven. Het aandeel in Europese onderzoeksprojecten blijft gestaag stijgen en met de ontwikkeling van Engelstalige masterprogramma’s versterkt de opleiding de internationale dimensie van het onderwijs. De regionale inbedding van de Technologiecampus Gent staat de internationale profilering van de opleiding immers niet in de weg.”

LEES MEER OVER HET BOEK

U kan het boek aankopen op Technologiecampus Gent na overschrijving (€ 22 per boek) op rekeningnummer BE09 4320 0000 1157 met gestructureerde mededeling 400/0018/95680. 

Gelieve voor verder afspraken in verband met de afhaling van het boek te mailen naar Gerda Friant via gerda.friant@kuleuven.be


Ander nieuws