NL/

Proficiat aan docent Pieterjan Ginckels en medewerkers (waaronder studenten en alumni) met het verschijnen van MISANTHROPOZINE # 1: TANTRIC URBANISM, het eerste nummer van het nieuwe architectuurtijdschrift.

MISANTHROPOZINE is een gloednieuw architectuurtijdschrift dat experimenteert met visuele cultuur. Het magazine speelt in op de eigentijdse architectuurscène en de personae die er deel van uitmaken – architecten, kunstenaars, denkers, beleidsmakers en bewoners. Elk nummer boort een nieuw paradigma aan, een potentiële exitroute weg van het disciplinair denken. Via een reeks lanceringsevents wordt het magazine de wereld ingestuurd. Lees hier meer

Bestel je exemplaar op shop.pieterjanginckels.be

Stay tuned! #MISANTHROPOZINE #TANTRICURBANISM

 

EN/

Congratulations to our teacher Pieterjan Ginckels and contributors (among which are students and alumni) on the launch of the first issue of the new journal MISANTHROPOZINE #1: TANTRIC URBANISM

MISANTHROPOZINE is a brand new architecture journal that experiments with visual culture. The journal responds to the contemporary architectural scene and the personae who define it – architects, artists, thinkers, policy-makers and residents. Each edition taps into a new paradigm, a potential exit route from disciplinary cults. As the magazine is launched into the world, its readers will be invited to a series of events. Read more here.

Order your copy on shop.pieterjanginckels.be

Stay tuned! #MISANTHROPOZINE #TANTRICURBANISM

Ander nieuws